Zápis ze školské rady ZŠ Bohutín, okres Příbram, konané dne 14. 11. 2016

 

Přítomni: Mgr. Lada Králová, Mgr. Miloslava Sláviková, Renata Vondrášková, Bc. Marika Pánková, Mgr. Hana Tomášková, p. Tomáš Petýrek, p. Jaroslava Oktábcová, p. Ladislav Turek,

Omluveni:  Ing. Jiří Tureček

Hosté: Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

 

Program zasedání:

 

  • Zahájení a přivítání přítomných.

Předsedkyně školské rady Mgr. Králová přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem.

 

  • Schválení výroční zprávy o činnosti ZŠ Bohutín za školní rok 2015 / 2016.

Předsedkyně školské rady seznámila všechny přítomné s výroční zprávou a jejími jednotlivými body. Všichni měli též k dispozici tištěnou verzi zprávy. Přítomní poté hlasovali a výroční zpráva byla jednohlasně schválena.

 

  • Informativně v diskuzi:
  • Paní zástupkyně pozvala všechny přítomné na vánoční jarmark, který se bude konat 1. 12. 2016 od 10.00 hodin.
  • Paní ředitelka seznámila přítomné s odlišným termínem zápisu do 1. třídy. V letošním školním roce bude zápis probíhat až v dubnu 2017.
  • Paní ředitelka dále hovořila o nově připravovaném projektovém týdnu, který bude ve škole před Vánocemi, v týdnu od 12. – 16. 12. 2016. Paní učitelky připraví pro děti zajímavé dílny, do kterých se každý přihlásí podle svého zájmu. Celý týden budou v jednotlivých dílnách děti pracovat a na závěr svoji práci před ostatními odprezentují. Dále seznámila přítomné s dalším velkým projektem pod názvem Cirkus, který bude na naší škole probíhat v měsíci červnu a do kterého se přihlásilo již 130 dětí.

 

Zapsala: Mgr. Miloslava Sláviková

Ověřila:  Bc. Marika Pánková, v.r.

Mgr. Lada Králová, předsedkyně školské rady, v.r.