Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Jídelna

Vedoucí školní jídelny Jaroslava Křivonosková

  • Telefon : 606 676 145 

Cena obědů

  • stravování žáka                      7 – 10 let                 25,- Kč za oběd
  • stravování žáka                      11 – 14 let                27,- Kč za oběd
  • stravování žáka                      15 a více let            29,- Kč za oběd

Číslo účtu: 27-6480480257/0100

Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče (zákonní zástupci) u vedoucí ŠJ. Při přihlášení ke stravování obdrží veškeré informace o stravování a způsobech úhrady stravného.

Vážení rodiče, od měsíce srpna 2021 přistupujeme k hrazení stravného formou inkasa z účtu. Žádáme všechny rodiče, aby si u svého bankovního účtu zřídili, nejlépe ještě nyní v červnu, příkaz k inkasu na platby za stravné.

U inkasa si nastavte max. hodnotu převodu 650,- Kč pro jedno dítě. Převody jsou uskutečňovány k 20. dni v měsíci.

Jak zřídit úhradu inkasem?

  • Zajít do své banky (je možné využít i internetové bankovnictví) a zadat „svolení k inkasu“ ze svého účtu ve prospěch účtu ŠJ ZŠ Bohutín, okres Příbram u KB číslo  27-6480480257 kód banky 0100 s měsíčním limitem 650 Kč, žádná platba by neměla tuto částku překročit.
  • Předat číslo svého účtu a jméno banky do školní jídelny paní vedoucí J. Křivonoskové.
  • Inkaso bude provedeno k 20. dni každého měsíce.
  • Platba následujícího měsíce bude snížena o odhlášená jídla v předešlém měsíci.
  • Na konci školního roku budou vráceny přeplatky za červen.
  • Neuvádějte variabilní symbol ani počet položek.

Důležité – úhrada pouze inkasem!

Platební příkaz ani trvalý příkaz není možno použít. Jediným možným způsobem je bezhotovostní platba inkasem. Zrušte tedy, prosím, všechny trvalé příkazy.

 

Příklad: Dítě platí 27,- Kč za oběd. Měsíc má 20 dní. ŠJ si strhne částku 540,- Kč. Pokud dítě bylo minulý měsíc odhlášeno ze tří obědů, ŠJ si strhne částku o 81,- Kč nižší. Platba bude tedy 459,- Kč.

Výhody:

Při úhradě inkasem máte zaručeno, že stravné bude uhrazeno včas a vy budete mít o starost méně a každý měsíc budete mít přehled o odhlášených obědech svého dítěte.

Všechny přeplatky z tohoto školního roku budou vráceny v měsíci červenci.

 

A jak s novým školním rokem?

Od pondělí 23.8.2021 je nutné přihlásit děti na obědy v době od 8:00 hodin do 13:00 hodin.

Rodiče žáků 1.třídy se musí dostavit do ŠJ od 23. 8. 2021 osobně k podepsání přihlášky, nahlášení čísla účtu a stravovacích dnů dítěte. Zároveň obdrží bližší informace o provozu školní jídelny.

Ostatní děti stačí od 23. 8. 2021 k odběru obědů přihlásit telefonicky, nahlásit číslo účtu a stravovací dny dítěte.

Doufejme, že následující školní rok bude lepší než letos, a proto budou nahlášené obědy pro děti dále opět přihlašovány automaticky. Rodiče budou obědy pouze odhlašovat.

Odhlášení obědů prosím provádějte nejpozději den předem, pouze v případě nemoci bude možné oběd odhlásit telefonicky, nebo oběd vyzvednout v době od 11:00 hodin do 11:30 hodin. Další dny nemoci je nutné obědy odhlásit.

 

Stravování žáků v době nemoci

Zařízení školního stravování – školní jídelna uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 119 a podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 4 odst. 9.

V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, kdy je žákovi podle výše uvedených předpisů povoleno odebrat oběd. Na další dny je nutné dítě  ze stravování odhlásit, pokud obědy nebudou odhlášeny a školní jídelna je připraví, budou požadovány režijní náklady.

Pokud si rodiče přejí obědy pro nemocné dítě odebírat i v dalších dnech  (nesmí se však jednat  o infekční nemoc), bude cena oběda zahrnovat kromě finanční normy na potraviny i mzdové a provozní náklady na přípravu oběda. Žáci se tak v době nemoci stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací.

obrázekobrázek

Jídelna

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3