Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Školní psycholožka

Mgr. Pavlína Vyšínová, PhD. – školní psycholožka

Poskytuji individuální konzultace dětem i rodičům a pracuji s třídním kolektivem.

Možnost konzultací pro děti i rodiče:

 • úterý: 7:30 – 15:00
 • středa: 7:30 – 12:00
 • čtvrtek: 7:30 – 12:00
 • a v rámci konzultačních hodin školy, tj.: v pondělí 9. 10., 8. 1., 19. 2., 18. 3., 27. 5. vždy od 15 do 17 hodin.

Kontakt:

V případě potřeby časově náročnější konzultace se, prosím, předem objednejte.

S čím Vám mohu pomoci

 • snaha o porozumění problematického chování dítěte
 • neshody ve třídním kolektivu, nevhodné chování, šikana apod.
 • adaptační potíže dítěte, problematické přizpůsobování se novým situacím, kolektivu či prostředí (nástup dítěte do ZŠ, změna třídního kolektivu, přechod na 2. stupeň apod.)
 • výběr školy
 • problematika ADHD, ADD, poruchy učení
 • podpora rozvoje sebepoznání a sebedůvěry dítěte
 • analýza krizových situací
 • práce s vývojovými specifiky různých věkových skupin
 • nebezpečí zneužívání návykových látek, vzniku závislostí
 • potíže spojené s úzkostí, strachem, fobie, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek, školní fobie
 • podpora a konzultace v řešení různých typů osobních problémů

Krátce o mně

VŠ vzdělání:

 • PedF UK v Praze, doktorské studium pedagogické psychologie (2008-2013)
 • PedF UK v Praze, obor: psychologie – speciální pedagogika (2003-2008)
 • PF JČU v Českých Budějovicích, obor: arteterapie (2006-2009)

Psychoterapeutický výcvik, kurzy a semináře

 • Psychoterapeutický výcvik SUR (500 hodin)
 • Výcvik v autogenním tréninku (psychorelaxační metody)
 • Kurz „Rodina v procesu změny“ (integrující přístup v rodinné terapii)
 • Kurz „Respektovat a být respektován“
 • Základy krizové intervence
 • Kurzy dětská kresba, kresba postavy, kresba stromu, hand test, Lüscherův barvový test, ad.

Pracovní zkušenosti

 • 2016 – doposud: PedF UK v Praze (externí vyučující psychologie)
 • 2012-2015: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (psycholog, sociální pracovník)
 • 2009-2011: Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 10 (psycholog, speciální pedagog)

S čím se můžete na školní psycholožku obrátit?

Děti

 • Když máš potíže s učením.
 • Když tě trápí vztahy mezi spolužáky.
 • Když Ti někdo ve škole nebo jinde ubližuje.
 • Když prožíváš těžkou životní situaci.
 • Když Tě něco trápí a sám si nevíš rady.

Rodiče

 • Když se potřebujete poradit při řešení výchovných nebo osobních problémů Vašeho dítěte.
 • Když má Vaše dítě problém s učením nebo se mu zhoršil prospěch.
 • Když má Vaše dítě poruchu učení nebo jiné závažné obtíže.
 • Máte-li obavu, že Vašemu dítěti někdo ve škole ubližuje, je šikanováno.
 • Potřebujete-li poradit s výběrem dalšího vzdělávání dítěte (střední škola, víceleté gymnázium)
 • Když se Vaše dítě ocitlo v těžké životní situaci (rozvod, úmrtí v rodině, vážné onemocnění atd.)

Služby psychologa jsou pro žáky školy a jejich rodiče zdarma. Využívání těchto služeb je dobrovolné, děti na naší škole a jejich rodiče tímto nepozbývají právo zvolit si jakéhokoliv z jiných odborníků (psychologa, poradnu, …) ve svém okolí.

Pro práci školní psycholožky s konkrétním žákem a jeho citlivými údaji je vždy potřeba individuálního souhlasu jeho rodičů .

Na základě generálního souhlasu rodičů může školní psycholog:

 • spolupracovat s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhat s vedením třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem
 • poskytnout úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá a následně informovat rodiče
 • poskytnout krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • vytvářet podmínky k maximálnímu využití potenciálu dětí ve spolupráci s rodiči žáků a pedagogy
 • provádět opratření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • provádět anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole za účelem posílení preventivních aktivit
 • informovat rodiče o výsledcích anonymních anketních šetření

obrázek

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30