Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Pro budoucí žáky a jejich rodiče

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci,

srdečně vás zveme k zápisu do 1. třídy ZŠ Bohutín pro školní rok 2022/2023 ve středu 6. 4. a čtvrtek 7. 4. 2022, vždy od 14:00 do 17:00 hodin.

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok. Výjimečně mohou být zapsány i mladší mimořádně talentované děti.

Potřebná dokumentace při zápisu: 

 • žádost o přijetí nebo žádost o odklad,
 • osobní list žáka (vše dostupné na dokumenty/formulare/),
 • doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, popř. pas),
 • doklad, že je zákonným zástupcem žáka, jehož přihlašuje k povinné školní docházce (rodný list dítěte, popř. i rozhodnutí soudu).

K žádosti o odklad je třeba přiložit vyšetření ze školského poradenského zařízení a vyšetření od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria přijetí:

 1. Dosažení 6 let věku dítěte do 31. 8. 2022.
 2. Děti po odkladu povinné školní docházky.
 3. Vyplněná písemná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání zákonným zástupcem, předložení občanského průkazu nebo pasu zákonného zástupce, rodného listu dítěte, zdravotního průkazu dítěte, u cizinců předložení pasu s platným povolením k pobytu.
 4. Tělesná a duševní zralost dítěte.
 5. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy – Bohutín a spádové obce.
 6. Docházka sourozence do ZŠ Bohutín.
 7. Ostatní zájemci.

 

K zápisu je nutná rezervace termínu (den a hodina). Rezervaci provedete online při podání žádosti. 

 POSTUP podání elektronické žádosti a zápisu:

 1. Vstup do aplikace ZÁPISY ONLINE - kliknutím na odkaz pod textem.
 2. Vyplnění žádosti v elektronické podobě včetně rezervace termínu a její potvrzení.
 3. Vaše žádost bude registrována a na Vámi uvedenou emailovou adresu dostanete zprávu s podrobnostmi.
 4. Ve Vámi zvoleném termínu se dostavíte s dítětem do školy k zápisu.
 5. V termínu stanoveném zákonem rozhodne ředitel školy o přijetí/nepřijetí dítěte a zveřejní seznam na webových stránkách školy.
 6. Zákonný zástupce dítěte si po zveřejnění seznamu vyzvedne osobně rozhodnutí  o odkladu, popř. rozhodnutí o přijetí.

 

      ELEKTRONICKÁ  PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU  

          obrázek

 

 1. Pokud NEMÁTE MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY, kontaktujte nás, prosím na tel.: 318 676 217 (Mgr. Karolína Šuchmanová - zástupce ředitele) pro osobní předání žádosti v tištěné podobě a rezervování termínu zápisu.

 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve školní vývěsce a v budově školyna webových stránkách školy www.zsbohutin.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) statutární orgán právnické osoby ‐ ředitelka školy.

Odvolání

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy.

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji dle Desatera pro rodiče.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče a prvňáčka

 

Rodiče

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1