Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Pro budoucí žáky a jejich rodiče

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovila ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), od 1. 4. do 16. 4. 2021 včetně.

 

Jak na zápis distanční formou - postup, jak zapsat Vaše dítě k povinné školní docházce od školního roku 2021/2022:

 1. Většina předškoláčků získala potřebné formuláře (Žádost o přijetí do 1. ročníku, Osobní list žáka) v dopise, který jim byl zaslán. V tom případě můžete formuláře vyplnit, podepsat a přiložit kopii rodného listu dítěte a kopii Vašeho OP.  Vše zašlete škole buď poštou, nebo v obálce vhoďte do poštovní schránky školy. Převzetí žádosti Vám potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou na Vámi zadané telefonní číslo.

 

 1. Nemáte-li formuláře získané tímto způsobem, můžete si je stáhnout z webu školy dokumenty/formulare/. Formuláře poté vytiskněte, vyplňte, podepište a přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii Vašeho OP.  Vše zašlete škole buď poštou, nebo v obálce vhoďte do poštovní schránky školy. Převzetí žádosti Vám potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou na Vámi zadané telefonní číslo.

 

 1. Nemáte-li možnost tisku formulářů, můžete si je osobně vyzvednout v ZŠ Bohutín, a to vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 10.00 hodin, či v pondělí nebo ve středu odpoledne, ale pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 737 405 863.  Poté opět formuláře vyplňte, podepište, přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii Vašeho OP a zašlete škole buď poštou, nebo vše v obálce vhoďte do poštovní schránky školy. Převzetí žádosti Vám potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou na Vámi zadané telefonní číslo.

 

 1. PREFEROVANÝ ZPŮSOB ŽÁDOSTI: Můžete vyplnit formulář elektronicky kliknutím na odkaz Zápisy online na webu školy. Vyplňte zde požadované údaje, žádost vytiskněte a podepište, přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii Vašeho OP. Pokud disponujete datovou schránkou nebo zaručeným elektronickým podpisem, použijte tyto nástroje elektronického podání. Datová schránka školy je asxwehr, e-mailová adresa zsbohutin@zsbohutin.cz.

obrázek

 

Pokud nemáte datovou schránku ani elektronický podpis, vyplněnou žádost buď pošlete poštou, nebo ji vhoďte do schránky u školy. Převzetí žádosti Vám potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou na Vámi zadané telefonní číslo.

 

Kopie rodného listu a občanského průkazu budou po ověření skartovány.

 

 

Žádáte-li o odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doručí do školy:

 • tiskopis Žádosti o odklad dokumenty/formulare/ , doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Postup, jak žádat o odklad:

Vyplňte Žádost o odklad dostupnou na dokumenty/formulare/.  Postupujte dle instrukcí výše. Budete-li vyplňovat online formulář dle bodu D), ve formuláři zatrhněte, že žádáte o odklad. K žádost o odklad školní docházky musí být vždy přiloženo vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře.

 1. Pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně:

Je nutné se na vyštření v pedagogicko-psychologické poradně objednat. Termín odevzdání všech potřebných dokladů k udělení odkladu školní docházky (doporučující posouzení poradenského pracoviště + vyjádření dětského lékaře) je do 30. 5. 2021.

 

 1. Pokud dítě již bylo vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně:
 1. Pokud již máte doporučení školského poradenského zařízení - pedagogicko-psychologické poradny (PPP), přiložte jej k žádosti o odklad společně s vyjádřením dětského lékaře.
 2. Pokud dítě bylo v poradně vyšetřeno, ale doporučení jste od školského poradenského zařízení (PPP) nestihli získat, pedagogicko-psychologická poradna na základě žádosti zákonného zástupce zašle základní škole doporučující posouzení k odkladu školní docházky prostřednictvím datových schránek.

Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na e-mailovou adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu bydliště a  adresu školy, kde zápis proběhne.

 

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky v pracovní dny od 8:00 do 10:00 hodin na tel. čísle 737 405 863 nebo 739 039 560.

 

 

Kritéria přijetí:

 1. Dosažení 6 let věku dítěte do 31. 8. 2021,
 2. Mladší děti duševně a tělesně vyspělé:
  • dosažení 6 let věku dítěte v době září – prosinec 2021 (podmínkou je vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra)
  • dosažení 6 let věku dítěte v době leden – červen 2022 (podmínkou je vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra).
 3. Děti po odkladu povinné školní docházky.
 4. Vyplněná písemná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání zákonným zástupcem (předložení občanského průkazu nebo pasu, rodného listu dítěte, u cizinců předložení pasu s platným povolením k pobytu).
 5. Tělesná a duševní zralost dítěte.
 6. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy – Bohutín a spádové obce.
 7. Docházka sourozence do ZŠ Bohutín.
 8. Ostatní zájemci.

 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve školní vývěsce a v budově školyna webových stránkách školy www.zsbohutin.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) statutární orgán právnické osoby ‐ ředitelka školy.

Odvolání

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy.

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji dle Desatera pro rodiče.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče a prvňáčka

 

Rodiče

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6