Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Prevence rizikového chování

Mgr. Martina Berkovcová, školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Konzultace:

  • třídní schůzky a konzultace

Kontakt:

 

Zhodnocení práce školního metodika prevence 2022/2023

V pedagogickém sboru základní školy působí školní metodik prevence, který si dává za cíl vytvořit pozitivní atmosféru ve škole i ve třídách a současně přispět ke zdravému vývoji našich žáků. Aby tento cíl mohl být naplněn, je důležitá komunikace s vyučujícími a spolupráce s rodiči. Naše škola a stanovený Minimální preventivní program se snaží vést žáky ke zdravému životnímu stylu a pomoci jim nalézt správnou cestu. Školní metodik prevence je součástí Školního poradenského zařízení, které je na naší škole zřízeno. Může pro svoji práci využít služeb školního psychologa, výchovného poradce i školního speciálního pedagoga. Činnost školního metodika prevence byla v tomto školním roce náročná, protože po nástupu žáků do školy po hlavních prázdninách se u některých z nich objevily prvky nežádoucího chování řadící se k sociálně patologickým jevům a bylo potřeba tyto projevy zastavit. 

Těmto nežádoucím projevům v chování žáků byla v tomto školním roce věnována největší pozornost. Ve spolupráci s třídními učiteli se školní metodik prevence zaměřoval na vytváření pozitivního třídního klimatu, psychosociální vývoj žáků a na komunikaci se žáky. Školní metodik prevence se při své práci mohl spolehnout na školní psycholožku, která intenzivně pracovala se žáky jak individuálně, tak i skupinově s celou třídou. Velký důraz byl také kladen na poskytování zpětné vazby žákům a na spolupráci s rodiči.

V průběhu tohoto školního roku se uskutečnilo několik preventivních programů, které byly provedeny organizacemi zaměřujícími se na primární prevenci (např.: neziskovou organizací Magdaléna o. p. s., společností Elrond, z. ú. a Policií ČR). 

Mgr. Martina Berkovcová, školní metodik prevence

 

Ke snížení rizikového chování ve škole nám pomáhají:

Pedagogicko-psychologická poradna Příbram

Pedagogicko-psychologická poradna Hořovice

Oblastní metodik prevence při PPP Příbram

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Příbram

Středisko výchovné péče Příbram

Policie ČR

Městská Policie ČR

Obecní úřad Bohutín

ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem

Litavan Bohutín

Magdaléna s. r. o.

MP Education

Elrond, o. p. s.


obrázek

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2