Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Prevence rizikového chování

Mgr. Martina Berkovcová, školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Konzultace:

  • pondělí 14,00 – 15,00
  • úterý 7,45 – 9,00
  • třídní schůzky a konzultace

Kontakt:

Zhodnocení práce školního metodika prevence za rok 2020/2021

V pedagogickém sboru základní školy působí školní metodik prevence, který si dává za cíl vytvořit pozitivní atmosféru ve škole i ve třídách a současně přispět ke zdravému vývoji našich žáků. Aby tento cíl mohl být naplněn, je důležitá komunikace s vyučujícími a spolupráce s rodiči. Naše škola a stanovený Minimální preventivní program se snaží vést žáky ke zdravému životnímu stylu a pomoci jim nalézt správnou cestu. Školní metodik prevence je součástí Školního poradenského zařízení, které je na naší škole zřízeno. Může pro svoji práci využít služeb školního psychologa, výchovného poradce a školního speciálního pedagoga. Činnost školního metodika prevence byla v tomto školním roce ztížena, protože většina výuky probíhala distančně. Připravené preventivní aktivity se nemohly konat prezenčně a některé bylo velmi těžké předělat na online podobu. 

Školní metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli svoji činnost zaměřoval především na vytváření pozitivního třídního klimatu, psychosociální vývoj žáků a na komunikaci se žáky. Pozornost byla věnována zpětné adaptaci žáků po příchodu do školy z hlavních prázdnin, a ještě vyšší pozornost poté byla zaměřena na žáky po příchodu do školy z distanční výuky, která probíhala po většinu tohoto školního roku. Někteří žáci se báli svého návratu do školní lavice. V tomto okamžiku vypomohla také školní psycholožka, která intenzivně pracovala se žáky individuálně i skupinově s celou třídou. Také byl kladen velký důraz na poskytování zpětné vazby žákům a spolupráci s rodiči. 

V průběhu distanční výuky nabízel školní metodik prevence možnost individuálních konzultací žákům i rodičům, pokud potřebovali poskytnout radu, jak si rozvrhnout učení, jak se učit nebo pokud si chtěli s někým promluvit. V prezenční formě výuky se poté účastnil jednání s rodiči a poskytoval rady vyučujícím v souvislosti se svojí činností.

 

Mgr. Martina Berkovcová, školní metodik prevence

 

 

Ke snížení rizikového chování ve škole nám pomáhají:

Pedagogicko-psychologická poradna Příbram

Pedagogicko-psychologická poradna Hořovice

Oblastní metodik prevence při PPP Příbram

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Příbram

Středisko výchovné péče Příbram

Policie ČR

Městská Policie ČR

Obecní úřad Bohutín

ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem

Litavan Bohutín

Magdaléna s. r. o.

MP Education

Elrond, o. p. s.


obrázek

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3