Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Přijímací řízení na střední školy

Před podáním přihlášek

 • uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol
 • informuje se přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si, jaké podmínky ředitel dané střední školy stanovil pro přijetí do vybraného oboru vzdělání
 • uchazeč zváží své možnosti, případně se poradí s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením
 • uchazeč vyplní s rodiči přihlášku/přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch ze základní školy (razítko a podpis); v přihlášce/přihláškách uvede i den přijímací zkoušky, pokud se koná; přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti si nechá žák vystavit na první stranu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují

Přijímací řízení na střední školy

Hlavní změna:  digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

 • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem.
 • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.
 • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
 • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli středních škol na základě prioritizace uchazeče přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám.

Dochází ke změně v možnosti podání přihlášky ke studiu. Ta by měla mít v budoucnu výhradně elektronickou podobu. V první fázi digitalizace v tomto školním roce budou mít však uchazeči možnost podat přihlášku buď v písemné formě bez elektronického systému, resp. písemně s podporou elektronického systému, nebo výhradně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity. V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit na určenou školu, bude mít povinnost na dané škole podat „vzdání se“ svého místa (formálně jde o zpětvzetí přihlášky).

Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou podají uchazeči letos v listopadu ještě podle stávající legislativy pouze v písemné formě. Počítá se s tím, že každý, kdo podá přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a zároveň následně k 20. 2. 2024 podá elektronicky přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, uvede do této přihlášky také i ty dvě školy, které byly s talentovou zkouškou podány v listopadu 2023. Tak dojde k digitalizaci všech přihlášek. Ty pak ještě překontrolují ředitelé škol.

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky je stanovena na dny:

 • 1. termín: 12. dubna 2024 – pro čtyřleté obory vzdělávání, 16. dubna 2024 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia
 • 2. termín: 15. dubna 2024 – pro čtyřleté obory vzdělávání, 17. dubna 2024 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

 • 1. termín: 29. dubna 2024
 • 2. termín: 30. dubna 2024

 

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět  je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání. Zápisový lístek vydáme na základní škole nejpozději do 1. března nebo do 30. listopadu v případě přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.  V případě nepřijetí se může žák odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Veškeré informace je třeba zjišťovat na stránkách jednotlivých SŠ, případně u výchovné poradkyně.

Publikace (každoročně obnovované)

Online databáze škol:

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám. Doporučujeme sledovat webové stránky.

 

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31