Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Školní družina

Naše ŠD má čtyři oddělení pro žáky 1. – 4. třídy.

Personální obsazení ŠD

 • 1. oddělení – 1. a 4. třída – ved. vych. Renata Vondrášková
 • 2. oddělení – 2.A a 4. třída – vych. Lenka Jarolímková
 • 3. oddělení – 2.B a 4. třída – vych. Bc. Eva Plášilová
 • 4. oddělení - 13 a 4. třída - vych. Iveta Zemková

Provoz školní družiny

 • Provoz ranní družiny je ve školním roce 2023/2024 od 6.45  do 7.30 hodin.
 • Odpolední družina od 11.20  do 16.20 hodin. 
 • Školní klub je pro žáky od 5. do 9. ročníku, v době od 11.20  do 14.45 hodin.
 • Od 14.45 do 16.20 jsou všechna oddělení ŠD a ŠK spojena.

Poplatky za školní družinu

 • 120,- Kč/měsíčně,

                                                    

 • ranní a polední družina je zdarma.

        

 • Poplatky za školní družinu budou strhávány účetní školy z přijatých záloh na základě přihlášky do školní družiny. Poplatek je účtován dopředu. V září za měsíce září až prosinec a v lednu za měsíce leden až červen. V případě, že na podúčtu dítěte nebude dostatečná finanční hotovost, bude rodič vyzván k zaslání finančních prostředků na úhradu školní družiny. Pokud platba neproběhne do stanoveného termínu, dítě může být ze školní družiny vyloučeno.  

Škola vybírá veškeré platby formou záloh, prostřednictvím programu Školní online pokladna webové stránky system.skolniprogram.cz. Zálohy zákonní zástupci zasílají na účet Školní pokladny vedený u Komerční banky v Příbrami, číslo účtu 115-9881880247/0100.

Výchovně – vzdělávací práce 

Probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu a školní klub v Bohutíně. Vytváříme dětem klidné prostředí, ve kterém rozvíjíme jejich tvořivost, vedeme je k otevřené komunikaci, k schopnosti naslouchat kolektivu. Žáky vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. Učíme děti odpovědnosti za svou osobu, své zdraví, vedeme je ke správným stravovacím návykům, k dodržování osobní hygieny a posilování tělesné zdatnosti. Kromě pravidelných činností je každý den rozvíjena jedna zájmová činnost. Zejména mladší děti uplatňují tvořivost v pracovně – technické a výtvarné výchově. Starší žáci preferují sportovní činnost a informatiku. Všechny děti vedeme ke kladnému přístupu k přírodě. Společně hrajeme různé didaktické hry, při kterých se u dětí rozvíjí paměť, pozornost, slovní zásoba, postřeh nebo jemná motorika. Hravou formou si procvičují matematiku, český jazyk a přírodovědu. Velmi oblíbené jsou u dětí logické hry. Denně využíváme školní zahradu, a to v létě i v zimě. Nejoblíbenější jsou u dětí míčové a pohybové hry, stolní tenis a hry na pískovišti.

Renata Vondrášková, vedoucí vychovatelka

Oznámení

 • V době podzimních prázdnin 26. října a 27. října 2023  je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.
 • V době vánočních prázdnin od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024 je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.
 • V době pololetních prázdnin 2. 2. 2024  je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.
 • V době jarních prázdnin od 4. 3. do 10. 3. 2024 je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

obrázek obrázek

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5