Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Školní klub

ŠK – 5. – 9. tř.      

Činnost školního klubu navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Provoz školního klubu je upraven tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí.
Ve školním klubu se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné a příprava na vyučování.

Cíle zájmového vzdělávání

 • rozvoj osobnosti žáka, jeho učení a poznávání, vnímavost a citlivé vztahy k lidem a přírodě
 • získávání všeobecných poznatků, osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na svoje okolí
 • osvojování si základů hodnot
 • výchova k smysluplnému využívání volného času a vybavování žáků dostatkem námětů pro jeho naplňování
 • výchova k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám

Vychovatelky

 • Mgr. Lenka Malá
 • Ing. Michaela Melicharová
 • Mgr. Martina Berkovcová
 • Ing. Marie Traxlerová
 • Ladislava Lišková

Provoz ŠK  

 • Školní klub je pro žáky od 5. do 9. ročníku, v době od 11.20 do 14.45 hodin.
 • Od 14.45 do 16.20 jsou všechna oddělení ŠD a ŠK spojena.

Poplatky za ŠK

 • 80,- Kč/měsíčně.

   

 • Poplatky za školní klub budou strhávány účetní školy z přijatých záloh na základě přihlášky do školního klubu. Poplatek je účtován dopředu. V září za měsíce září až prosinec a v lednu za měsíce leden až červen. V případě, že na podúčtu dítěte nebude dostatečná finanční hotovost, bude rodič vyzván k zaslání finančních prostředků na úhradu školního klubu. Pokud platba neproběhne do stanoveného termínu, dítě může být ze školního klubu vyloučeno. 

Škola vybírá veškeré platby formou záloh, prostřednictvím programu Školní online pokladna webové stránky system.skolniprogram.cz. Zálohy zákonní zástupci zasílají na účet Školní pokladny vedený u Komerční banky v Příbrami, číslo účtu 115-9881880247/0100

Výchovně – vzdělávací práce

Probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu a školní klub. Vytváříme dětem klidné prostředí, ve kterém rozvíjíme jejich tvořivost, vedeme je k otevřené komunikaci, k schopnosti naslouchat kolektivu. Žáky vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. Učíme děti odpovědnosti za svou osobu, své zdraví, vedeme je ke správným stravovacím návykům, k dodržování osobní hygieny a posilování tělesné zdatnosti.Všechny děti vedeme ke kladnému přístupu k přírodě. Společně hrajeme různé didaktické hry, při kterých se u dětí rozvíjí paměť, pozornost, slovní zásoba, postřeh. Velmi oblíbené jsou u dětí logické hry. Denně využíváme školní zahradu, a to v létě i v zimě. Nejoblíbenější jsou u dětí míčové a pohybové hry.

Formy a metody vzdělávání

Téměř veškeré činnosti školního klubu jsou založeny na hrách, které přinášejí dětem nové informace, znalosti, dovednosti a zážitky. Zájmové vzdělávání ve školním klubu probíhá formou pravidelných činností přihlášených účastníků podle stanoveného programu. Z důvodu vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí se také využívá forma individuální práce. Otevřená nabídka spontánních činností je základem neformální kamarádské komunikace.

Volná činnost 

ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností – četba knih, časopisů, hraní společenských her, luštění křížovek, apod.

Pravidelná zájmová činnost 

Se realizuje v oblasti informatiky, v oblasti sportovně–rekreační, výtvarně –estetické, pracovně – technické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí.

Příprava na vyučování

Možnost psaní domácích úkolů, hraní logických a didaktických her, opakování učiva, četba, vypracování projektů na počítači.

Renata Vondrášková, vedoucí vychovatelka

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5