Zahájení školního roku 2020/2021

Škola vítá po prázdninách své žáky a zaměstnance.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. září 2020  v 8 hodin před školou (v případě nepříznivého počasí v budově školy). Žáci (kromě 1. třídy) si s sebou přinesou přezůvky, psací potřeby a sešit na poznámky. Předpokládaný konec v 9 – 9:30 hodin. Výuka by měla probíhat relativně normálně, jen za zpřísněných hygienických podmínek. V tuto chvíl i předpokládáme, že za zpřísněných hygienických podmínek by měly proběhnout i chystané akce: adaptační kurz,  plavecký kurz, část zájmových kroužků apod. 

Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Vstup dospělým do budovy školy však bude povolen první školní den pouze v rouškách a prosíme o počet maximálně dvou dospělých na dítě, po vstupu všechny osoby použijí dezinfekci. Osobám s příznaky infekčního onemocnění či bez roušek nebude  vstup do školy umožněn. Děkujeme za pochopení.

Ve středu 2. září proběhne adaptační den s třídním učitelem. Ve čtvrtek 3. 9. žáci nemají  odpolední vyučování  – tzn.  1. stupeň končí v 11:20 hodin, 2. stupeň ve 12:15 hodin. Od pondělí 7. 9. bude probíhat vyučování již dle běžného rozvrhu. 

Milí žáci, vážení rodiče, pedagogové i nepedagogové, 
přeji vám všem úspěšné vykročení do nového školního roku 2020/2021, který nám opět přinese nové výzvy, zkušenosti a nová poznání. Ať už byly předcházející měsíce jakékoli, přeji vám hodně pozitivní energie, elánu i otevřenou mysl a srdce,  hodně úspěchů, trpělivosti a vzájemné tolerance při celoroční společné práci. Ať se vám v naší škole líbí a zažijete, naučíte se a poznáte spoustu nových a zajímavých věcí!

Na všechny se moc těšíme! Vykročte správnou nohou do nového školního roku!

 

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy