Den Země na Řimbabě

V rámci Dne Země jsme 25. 4. 2019 navštívili muzeum na Řimbabě a štolu, která vede z lesoparku až pod šachtu. Akci nám umožnil ing. Josef Kovář, který se nám věnoval společně s členkami spolku Řimbaba. Moc děkujeme.

Žáci po cestě sledovali přírodu, čistotu okolí, přečetli si několik informačně vzdělávacích tabulí a získali nové poznatky.

V muzeu pak hledali odpovědi na některé ze zadaných otázek. Např.: Historické a kulturní památky naší krajiny – počátky historického osídlení místní krajiny, historický vznik obcí Bohutín, Havírna a Vysoká Pec, hlavní stavební a kulturní památky v naší obci. Zjišťovali, které významné nerostné suroviny se těžily v naší krajině. Vyhledávali jména šachet (dolů) v naší krajině a zakreslovali jejich rozmístění do regionální mapy. Zmapovali  v našem regionu produkované druhy odpadů a způsob jejich likvidace.

A protože nám i počasí velmi přálo, se tato akce velmi vydařila a žáci získali mnoho nových poznatků.

Mgr. Blanka Krýdlová