Evropský týden jazyků a kultur

Od 24 do 27. 9. se v ZŠ Bohutín uskutečnil Evropský týden jazyků, a tentokrát byl pojat netradičně! A v čem tkvěla tato „netradičnost“?
V tom, že tento projekt probíhal ve spolupráci se školní jídelnou! Žáci měli tu skvělou možnost ochutnat evropská jídla, která se v jídelně buď ještě nevařila nebo často nevaří. Dále měli šanci poznat kulturu tradičních pokrmů z různých koutů Evropy.
Dle reakcí našich žáků víme, že jídla nejen ochutnali, ale že si také pochutnali. Někteří žáci odešli i s kulinářských zážitkem. Prostě zažili školní jídelnu jinak!

Ale to není všechno. Pro navození „evropské“ atmosféry se každá třída oblékla do barev vybrané evropské země. Dále si žáci jednotlivých tříd vytvořili nástěnky s reáliemi vylosované evropské země, popř. vytvořili papírové či elektronické prezentace. Všichni se tohoto úkolu zhostili opravdu poctivě a originálně a zaslouží si velkou pochvalu.
Máme radost, že se žákům projekt líbil a se školní jídelnou určitě ještě nějaký projekt vymyslíme.

Bc. Nikola Hložanková, Mgr. Lada Žáčková