Nový školní rok 2015-2016

škola 2

Základní škola Bohutín, okres Příbram

 

Vítáme Vás

ve školním roce 2015/2016, přejeme vám školní rok plný zážitků a radosti z poznávání .

 

Adresa: Bohutín 37, 262 41  Bohutín

 

Telefon : + 420 318 676 217

Mobil ředitelka: + 420 739 039 560

 

IČO : 70 56 59 02

 

E-mail :

škola: zsbohutin@zsbohutin.cz

ekonom:  zsbohutin@volny.cz

 

Web: www.zsbohutin.cz

 

Facebook:

https://www.facebook.com/ZakladniSkolaBohutinOkresPribram

 

Fotky a videa:

http://zs-bohutin-okres-pribram.rajce.idnes.cz/

 

Co potřebujete vědět:

 

Konzultační hodiny o prospěchu a chování:

každé sudé pondělí od 15 do 17 hodin

 

Vážení rodiče, využijte tyto konzultační hodiny pro získání informací o průběhu vyučování i o prospěchu a potřebách svého dítěte.

Třídní schůzky budou svolány pouze v případě, že bude nutné předat informace týkající se většiny žáků školy.

 

 

Organizace školního roku:

 

 • Zahájení školního roku úterý 1. září 2015
 • Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015
 • Vánoční prázdniny středu 23.12. 2015 až 1. 2016. Vyučování začne v pondělí 4.1. 2016.
 • Jednodenní pololetní prázdniny pátek 29.1. 2016.
 • Jarní prázdniny 15. 2. – 21. 2. 2016
 • Velikonoční prázdniny čtvrtek 24.3. a pátek 25.3. 2016.
 • Hlavní prázdniny pátek 1.7. 2016 do středy 31.8.2016

 

 • 16.11. 2015 Ředitelské volno
 • 7.12. 2015 Vánoční tvořivé dílny
 • 21. a 22. 12. 2015 Ředitelské volno
 • 21. a 22. 1. 2016 Zápis do první třídy
 • 21.3. 2016 Velikonoční jarmark
 • 28.6. 2016 Zahradní slavnost

 

Školní jídelna:

 

Obědy je nutno opětovně nahlásit ve školní jídelně na začátku školní roku, i přestože vám jdou stále trvalé příkazy.

 

Cena obědů:

stravování žáka                      7 – 10 let                 23,- Kč za oběd
stravování žáka                      11 – 14 let               25,- Kč za oběd
stravování žáka                      15 a více let             27,- Kč za oběd

 

Číslo účtu: 27-6480480257/0100

 

V září hradí hotově pouze prvňáčci a nově přihlášení strávníci. Ostatní obdrží informaci o stavu konta jejich dítěte.

Na další měsíce je úhrada bezhotovostní do 20. dne před začátkem následujícího měsíce.
Obědy lze odhlásit den předem telefonicky na čísle 606 676 145.

Při náhlém onemocnění je možné obědy 1. den nepřítomnosti odhlásit ráno do 7,30 hodin nebo odebrat oběd do jídlonosiče.

Pokud nebudou obědy odhlášeny, budeme nuceni od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole účtovat i režijní náklady. V případě nahlášených výletů, exkurzí budou obědy odhlášeny pro celou třídu hromadně a ranní odhlašování nebude akceptováno, za ostatní odhlašování zodpovídá žák a jeho zákonný zástupce.

 

Platby za školské služby:

 

Prosíme, abyste hradili poplatky převodem na účet školy nebo školní jídelny. Jako variabilní symbol uvádějte prosím rodné číslo dítěte.

 

Čísla účtů:

škola: 27-6 480 450 277/0100 KB Příbram

ŠJ: 27- 6 480 480 257/0100 KB Příbram

 

Ve všech ročnících se vyučuje podle školního vzdělávacího programu  pro základní vzdělávání, Škola porozumění a bezpečí.

 

Volitelné předměty

7. ročník Sportovní aktivity (SA) 1h

Mediální výchova (MV) 1h

Domácnost (D) 1h

8.ročník  Sportovní aktivity (SA) 1h

Mediální výchova (MV) 1h

Konverzace anglický jazyk  (KAj) 1h

Domácnost (D) 1h

9.ročník  Sportovní aktivity (SA) 1h

Mediální výchova (MV) 1h

Cvičení z matematiky (CM) 1h

 

Nepovinný předmět: Zdravotní tělesná výchova (pro 1. i 2. stupeň)

 

 

Třídnictví:

I.            Mgr. Miloslava Sláviková

II.           Mgr. Lenka Malá

III. A     Mgr. Jana Hovorková

III. B     Mgr. Ilona Chvalníková

IV.        Mgr. Květa Matunová

V.          Mgr.Jitka Mrázová

VI.        Renata Vondrášková

VII.       Hana Kočovská

VIII.      Mgr. Petra Vondrášková

IX.         Mgr. Blanka Krýdlová

 

vyučující bez třídnictví:     Mgr. Vladimíra Melicharová

Mgr. Lada Králová

Bc. Iveta Mesnerová

Mgr. Bohumila Nezbedová

Mgr. Radka Vocílková

Luboš Dragoun

Bára Havejová

Lenka Hošková

Jan Melichar

 

vychovatelky ŠD:

vedoucí vychovatelka        Renata Vondrášková

Bára Havejová

Martina Janková

Mgr. Jitka Mrázová

Mgr. Lenka Malá

Mgr. Petra Vondrášková

Mgr. Květa Matunová

Mgr. Miloslava Sláviková

 

 

 

Pracovní sešity:

Ve škole jsme si vědomi, že sociální i ekonomická situace rodin našich žáků je rozdílná. Proto jednotlivé vyučující pečlivě zvažovaly, které pracovní sešity jsou pro žáky v příslušných ročnících skutečně potřebné.

Všechny pracovní sešity je možné si odkoupit, v případě zájmu budou ve škole k dispozici pracovní sešity k zapůjčení. Děti budou do těchto sešitů psát pouze na folii a pracovní sešity zůstanou škole. Pokud budete chtít tuto možnost využít, obraťte se, prosím, na jednotlivé vyučující nebo vedení školy.

Pracovní sešity bohužel nemůžeme, až na autory povolené výjimky, kopírovat, porušovali bychom tím autorská práva.