Pomoc druhým

Naše škola spolupracuje mj. s nadací Dobrý anděl. V loňském školním roce proběhly vánoční tvořivé dílny a velikonoční jarmark. Členové parlamentu rozhodli, kterým směrem půjde vybraná částka, která činila 14.440 Kč. Rozhodli se ji rozdělit mezi naše dvě nemocné děti a nadaci Dobrý anděl. Všem, kteří přispívají na dobrou věc, děkujeme.

 

dobr-andl-logo-kopie-958

 

 

 

ZŠ Bohutín a Dětský fond OSN – UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Každé dítě, ať se narodilo kdekoliv, má právo na život, zdraví, vzdělání, rovnoprávnost a ochranu. Programy UNICEF jsou zaměřeny na pomoc dětem ve všech oblastech, které negativně ovlivňují kvalitu jejich života a rozvoj jejich potenciálu – na zdraví dětí, výživu, přístup k nezávadné vodě, hygienu, očkování, prevenci a léčbu AIDS, vzdělávání a ochranu dětí před týráním a vykořisťováním jakéhokoliv druhu.

Naše ZŠ Bohutín, okres Příbram, pravidelně přispívá nadačnímu fondu OSN UNICEF. Touto formou jsme se rozhodli mezi dětmi zvýšit informovanost o smysluplnosti pomoci. Fond UNICEF jsme zvolili nejen kvůli jeho renomé, ale též proto, že jsme přesvědčeni, jak se ukázalo též na půdě žákovského parlamentu, o účinnosti a zejména praktičnosti jeho dlouhodobých i aktuálních projektů. Vybrali jsme tedy projekt našim srdcím nejbližší a přispěli na zakoupení hospodářských zvířat pro rodiny trpící podvýživou.

Také výtěžek z naší vánoční besídky 2013 jsme využili na podporu Dětského fondu OSN UNICEF.

 

Z e-mailu od UNICEF ČR ze dne 19.12.2013:unicef-logo

„Dovolte nám, abychom Vám upřímně poděkovali za Váš jednorázový příspěvek ve výši 3000 Kč.

UNICEF jako jediná organizace OSN, která není na rozpočet OSN napojena, může programy pomoci dětem uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům vlád, firem a jednotlivců – laskavých lidí, jako jste Vy. Ročně tak můžeme zachránit 3 miliony dětských životů a nadále dávat těmto dětem šanci na lepší budoucnost.

Proto Vám ještě jednou děkujeme, že ve svém rozpočtu pamatujete i na pomoc dětem a  pomáháte tak měnit jejich životy.

Se srdečným pozdravem

UNICEF ČR

UNICEF certifikát

A my děkujeme vám, rodičům našich dětí, protože tuto částku jsme UNICEF mohli zaslat díky vašim příspěvkům na vánoční besídce.