Pomoc druhým

Naše základní škola již několik let zasílá příspěvky charitativní organizaci Dobrý anděl. Také letos jsme této organizaci přispěli výtěžkem dobrovolného vstupného z vánočního jarmarku, který byl navýšený částkou 100 Kč z třídního fondu každé třídy. Celková suma činila 4 353 Kč.

Všem, kteří přispívají na dobrou věc, děkujeme.

 

dobr-andl-logo-kopie-958

 

Tento školní rok na naší škole opět proběhla sbírka Život dětem. Zakoupenými předměty s logem Život dětem žáci, rodiče a zaměstnanci školy přispěli na pomoc dětem se závažnými onemocněními. Máme radost, že jsme mohli přispět finanční částkou 6 635 Kč, která bude použita na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.