Návrat žáků 1. a 2. tříd do školních lavic

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že se na základě nařízení vlády budou moci žáci 1. a 2. tříd vrátit  ve středu 18. 11. 2020 do školních lavic.  Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

  • Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Všichni žáci a zaměstnanci školy (i případné další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Dítě musí mít s sebou alespoň dvě čisté roušky na den. Roušky jsou povinné po celou dobu přítomnosti dětí ve škole, tedy i při výuce ve třídě.
  • Při vzdělávání jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

 

Žáci se budou učit dle rozvrhu, v provozu bude školní družina (ranní od 6:45, odpolední do 16 hodin ) i jídelna (OBĚDY JE NUTNO PŘIHLÁSIT).  Vzhledem k faktu, že dítě musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušku na obličeji, zvažte délku pobytu dítěte ve školní družině.

Budou pokračovat nastavená protiepidemiologická opatření – dezinfekce rukou při vstupu do školy, časté větrání tříd, časté mytí rukou, nošení roušek na chodbách i ve třídě, nemíchání dětí z jednotlivých tříd, rozdělení družin po třídách, zákaz vstupu do školy rodičům a další.

Organizace výuky bude mírně upravena tak, aby byla dodržena hygienická pravidla a děti jednotlivých tříd se nepotkávaly na chodbách, na obědě, ani v družině. I nadále platí, že by žáci měli mít na každý den alespoň dvě čisté roušky. Škola zajistí nejen před a po skončení hodiny, ale i v jejím průběhu větrání učeben. Z tohoto důvodu prosíme rodiče o zajištění vhodného oblečení (více vrstev) pro děti.

Hudební výchova bude vyučována bez zpěvu. Děti nebudou mít klasický tělocvik – pokud to počasí dovolí,  budou chodit ven na vycházky – je proto třeba jim zajistit odpovídající venkovní oblečení a obutí.

Prosíme všechny rodiče, aby v této době pečlivě sledovali naše webové stránky a zprávy v Bakalářích. Budeme se snažit aktuálně informovat o případných změnách týkajících se provozu školy.  V případě nejasností se obracejte na třídní učitelky, vychovatelky ŠD, popř. i na zástupkyni nebo ředitelku školy. Celou situaci bedlivě sledujeme a o případných změnách vás budeme informovat.

Vážení rodiče, děkuji Vám jménem vedení školy i jménem všech pedagogických pracovníků za Vaši vstřícnost a spolupráci v době distanční výuky. Jsme moc rádi, že se nám do školy vrací alespoň část našich žáků, už se na ně moc těšíme! Věříme, že společným úsilím se nám podaří vše zvládnout a že se snad brzy vše postupně vrátí k běžnému režimu. Ještě jednou Vám děkuji a přeji Vám všem i Vašim rodinám hlavně pevné zdraví!

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

Odkaz na informace MŠMT

 

 

 

 

 

Obrázek pixabay.com