Změny ve výuce – distanční výuka od středy 14. 10. 2020

Vážení rodiče, mílí žáci,

na základě rozhodnutí vlády a opatření MŠMT ze dne 12 10. 2020 se od středy 14. 10. 2020 zakazuje ve školách přítomnost žáků 1. i 2. stupně základní školy. Výuka přechází na tzv. distanční (dálkovou) výuku. 

Distanční výuka bude realizovaná prostřednictvím platformy Google Suite pod doménou zsbohutin.eu: žáci budou využívat e-mail, videohodiny v Meet, virtuální Google Učebnu (Classroom). Zde budou vyučující zveřejňovat žákům zadání úloh popř. další informace. V případě technických problémů řešte prosím potíže s třídní učitelkou.

Příslušní vyučující budou žákům k dispozici v době výuky stanovené rozvrhem i pro jejich dotazy, podporu, konzultace apod. (e-mailem, videohovorem v Meet, popř. telefonicky). V případě potřeby nebo nejasností se žáci i rodiče mohou obrátit na třídní učitele (či vedení školy) zprávou Komens v Bakalářích či e-mailem (popř. telefonicky). Rozvrh distanční výuky obdrží žáci elektronicky – emailem, zprávou Komens v Bakalářích.

Distanční výuka bude probíhat kombinací synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků ve videohodině prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výuky (žáci pracují individuálně na svých úkolech, tempo a čas si volí sami) s případnou prací off-line.

Synchronní denní on-line výuka přes Google Meet by neměla přesáhnout 3 vyučovací hodiny denně, na 1. stupni pak 1 hodinu (plus může být např. hodina třídnická). Tato výuka není vhodná úplně vždy, při jejím zařazování bude škola přihlížet k charakteru a cílům vyučovacího předmětu – upřednostněna bude hlavně u cizích jazyků, profilových předmětů a pro třídnické hodiny, doplňkově u předmětů s naukovým charakterem. 

Další vyučování bude probíhat převážně přes Google Učebnu. V předmětech typu výchov (tělesná, hudební, aj.) žáci obdrží od svých učitelů tipy k samostatným aktivitám apod. Na prvním stupni povedou výuku a budou komunikovat s žáky i jejich rodiči třídní učitelky, které jim také předají veškeré potřebné informace.

Žákům, kteří nemají možnost připojení na internet a odpovídající vybavení, budou úkoly zadávány a vzdělávací materiály poskytovány tzv. off-line v tištěné podobě (ve škole). Termíny a čas vyzvednutí budou po domluvě s třídní učitelkou (vyučujícími).

Žákům, kteří nemají na dobu distanční výuky potřebné zařízení,  mohou být zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, notebook…), pokud těmito volnými prostředky škola disponuje. Tento majetek je pak zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. Zařízení je možné si vyzvednou po domluvě s třídní učitelkou, a to na základě smlouvy podepsané zákonným zástupcem. Vzhledem situaci nemusí být dispozici všechna zařízení ihned. Přednostně budou zařízení nabídnuta do rodin, které žádné vybavení nemají, poté je možné (dle kapacity) zapůjčit zařízení např. i žákům, kteří se dělí v rodině o jedno zařízení se sourozencem. 

Žákům jsou od 14. října 2020 odhlášeny obědy. Nebude-li zakázán i provoz školní jídelny, ponecháme žákům možnost odběru obědů. Rodiče by pak museli obědy přihlásit. Obědy v rámci školního stravování  by byly v době distanční výuky za dotovanou cenu. 

Upozorňujeme, že od září platí pro žáky ze zákona povinná distanční výuka. V případě neúčasti (když se např. dítě nepřipojí na online hodinu) či pokud žák neodevzdává zadanou práci, je mu započítávána absence. Pokud absence není omluvena, plynou z tohoto pro žáky a rodiče důsledky popsané ve školním řádu. Je tedy nutné žáka omluvit stejně jako při nepřítomnosti ve škole.

Omluvenky zasílejte prostřednictvím zpráv Komens v systému Bakaláři, jak jste dosud zvyklí. Systém bude též využíván pro omlouvání žáků, kteří se nebudou moci účastnit distančního vzdělávání. Pro kontakt s učiteli též prosím využívejte primárně systém Bakaláři.

Učební výstupy jsou a budou ověřovány a hodnoceny. Škola přihlédne k individuální situaci žáka a upraví podmínky pro vzdělávání, poskytne pomoc a podporu. Žáci budou pracovat v době stanovené rozvrhem a plnit zadané úkoly. Způsob práce bude nastaven především tak, aby s ohledem na věk a znalost užívání digitálních technologií mohli žáci pracovat samostatně v co největší míře. Rodiče pak prosíme o průběžnou kontrolu (dohled) a komunikaci se školou. 

Opatření je zatím platné do 1. 11. 2020. Během prodloužených podzimních prázdnin (v týdnu od pondělí 26. 10.) distanční výuka neprobíhá. 

Tyto informace budou případně upřesněny na základě oficiálních informací zaslaných školám z MŠMT či dalších příslušných míst.

Vážení rodiče, milí žáci, velice Vám děkuji za pochopení a za spolupráci. Společnými silami vše zvládneme!

Přeji všem pevné zdraví i nervy, Mgr. Lada Králová

 

 

 

 

 

 

Obrázek: pixabay.com