Sdělení pro rodiče žáků stravujících se ve školní jídelně

Zkontrolujte, prosím, zda máte při platbě stravného správně zapsaný variabilní symbol (VS) Vašeho dítěte. V případě, že jej nevíte, zavolejte do ŠJ, kde Vám VS rádi sdělí. Jedná se i o strávníky, kteří při platbě nemají uvedený žádný VS.

Vzhledem k tomu, že ŠJ má nový program na zápis stravného, je nutné VS uvádět vždy. V případě, že platíte jedním trvalým příkazem za dvě děti, je nutné platby rozdělit a za každé dítě platit zvlášť se správným VS.

Zároveň Vás žádáme o včasné placení stravného – vždy do konce měsíce na následující měsíc. V případě, že dítě nebude mít stravné zaplacené, budou obědy na základě Řádu ŠJ zrušeny do doby, než bude stravné uhrazeno. Stav konta je možné kontrolovat na „STRAVA.CZ“. Kdo ještě nemá aktivovanou aplikaci „Strava.cz“, zavolejte do ŠJ a aktivaci provedeme. Není potřeba osobně – stačí telefonicky. Odhlášky je potřeba provádět přes tuto aplikaci.

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ