Žáci navštívili německé město Pasov

Ve středu 11. 12. 2019 jsme se žáky 7. – 9. ročníku vyrazili do německého města Pasov. Cílem exkurze bylo poznat město a současně využít německý jazyk prakticky při komunikaci s rodilými mluvčími. V 6:45 na žáky před školou čekal autobus, který byl zapůjčen od příbramských fotbalistů. Po třech hodinách cesty jsme dorazili do německého města Pasov a mohlo začít poznávání místních památek. Na začátek prohlídky jsme vybrali biskupské sídlo Veste Oberhaus, které se tyčí na skále nad městem. Odkud byl krásný výhled a my jsme měli město jako na dlani. Společně jsme si ukázali místa, která navštívíme, a domluvili se na pravidlech a programu dne. Po Veste Oberhaus jsme navštívili také místní radnici, soutok Dunaje, Innu a Ilzu a posledním místem, u kterého jsme se zastavili, byla katedrála sv. Štěpána. Před katedrálou se nachází vánoční trhy, na které jsme také zavítali. Žáci si mohli koupit něco dobrého k jídlu, ale také upomínkové předměty na Pasov. Naší poslední zastávkou bylo obchodní centrum Stadtgalerie Passau, ve kterém žáci měli rozchod a mohli dokoupit poslední vánoční dárky.

Věříme, že návštěva Pasova se žákům líbila a zvýšila jejich motivaci učit se cizím jazykům. Doufáme, že příští rok opět budeme mít možnost někam vyjet.

 

Mgr. Martina Berkovcová, Bc. Nikola Hložanková,

Mgr. Lada Žáčková, vyučující cizích jazyků