Projekt 30 let svobody

Školní parlament se letos rozhodl připojit k oslavám třiceti let od sametové revoluce celoškolním projektem. Každá třída navrhla různé aktivity, ze kterých byl později sestaven program oslav.

Během týdne před projektovým dnem jsme se v rámci různých výukových hodin seznámili s historií tohoto významného dne. Zhlédli jsme různá videa, dobové dokumenty, ale i seriály inspirované 17. listopadem.

Při výtvarné výchově jsme různými technikami vytvořili otisky našich dlaní, ze kterých pak vznikla dlouhá řada na chodbě v přízemí pod heslem: „Máme holé ruce“. Páťáci je doplnili 3D modely „Nejsme děti“. Obě hesla zazněla právě v listopadových dnech roku 1989.

Starší žáci vytvořili Zeď svobody, nástěnku s hesly o svobodě a štěstí. Zároveň připravovali prezentace k projektovému dni. Všichni žáci se zapojili do Běhu svobody, kdy jsme rozdělili 30 km coby 30let mezi všechny žáky a výsledné časy jsme sečetli.

V pátek 15. listopadu jsme se sešli nejprve v tělocvičně, kde jsme naše setkání zahájili státní hymnou. Všichni jsme byli oblečeni v národních barvách a seděli na zemi, protože demonstranti v onen den na ní seděli také a nutno dodat, že hodně dlouho.

Žáci 9. třídy nám představili své prezentace o tomto výročí, jak probíhalo celkově v tehdejší republice, a představili nám některé osobnosti těchto událostí. Poté nám 8. třída přiblížila tyto dny v našem regionu. I 6. třída se zapojila svou speciální třídní nástěnkou. V rámci prezentací jsme také zacinkali klíči, stejně jako tomu bylo na demonstracích v roce 1989.

Další část oslav probíhala na školní zahradě. Vyšli jsme na ni za zvuku dobových písní, které zněly na Letné, celá škola najednou – spojeni do lidského řetězu. Starší žáci pak mohli zapálit svíčky a mladší vytvořili choreografii státní vlajky z nafukovacích balónků v barvě trikolóry.

Zbytek dne třídy trávily diskusemi nebo promítáním dalších dokumentů. Školní družina uzavřela tento den diskotékou z dobových písní.

Tento projekt byl oslavou nejen 17. listopadu, ale svobody obecně. Každý by si měl uvědomit, co důležitého jsme před 30 lety získali, a chránit vše pro budoucí generace.

 

Mgr. Lenka Malá