Exkurze 4. a 5. třídy – Zážitkový den na lodi iQport

Žáci 4. a 5. třídy navštívili 24. 10. 2019 loď iQport kotvící na Vltavě na pražské náplavce v Praze. Jedná se o jedinečný zážitekový science park, kde se setkali se spoustou naučných interaktivních exponátů. Děti si vyzkoušely, jaké mají znalosti o vodním světě, geologii, Zemi coby naší planetě, kosmu, optických klamech, anatomii člověka, energii, ekologii či záhadách světa. Staly se hlavními aktéry v televizním a nahrávacím studiu, popovídaly si s funkčními roboty, prohnaly se na motorkách ve virtuální realitě a na vlastní kůži si vyzkoušely, jak se cítili cestující, když se potápěl Titanic. Své hlavičky si mohly lámat nad hlavolamy, rébusy a optickými klamy. Děti se učily a zároveň bavily.
Exkurze se všem velice líbila a žáci si odnášeli spoustu zajímavých zážitků.
  
Mgr. Jitka Mrázová, Mgr. Miloslava Sláviková, Iveta Zemková