Sdělení ŠJ k zahájení školního roku 2019/2020

Obědy na nový školní rok je možné přihlašovat již v týdnu od 26. do 30. srpna v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin. Využijte, prosím, tento termín, neboť první školní den je vždy velice náročný – velká čekací doba na vyřízení.

Je nutné, aby se dostavil jeden z rodičů (zákonných zástupců), neboť se musí znovu potvrdit Přihláška ke stravování a vyřídit nový způsob odhlašování obědů (Strava.cz).

Obědy na září se platí hotově, dále pak trvalým příkazem na číslo účtu ŠJ a se správným variabilním symbolem (vše se rodiče dozví ve ŠJ), případně v hotovosti nejvýše na 2 stravné měsíce předem.