Výlet 3. a 4. třídy do Čechovy stodoly

V pátek 10. května 2019 žáci 3. a 4. třídy navštívili Čechovu stodolu v Bukové u Příbrami. Postupně si zde prohlédli expozici věnovanou Starým pověstem českým, kterou je provázel samotný praotec Čech. Poutavým výkladem zavedl žáky do doby, kdy panoval vojvoda Krok. Poznali i jeho dcery Kazi, Tetu a Libuši. S Tetou pak navštívili léčivou zahrádku, kde poznávali byliny. Viděli zde postavu Přemysla i jeho pluh.

V další části výstavy nás vítal bělouš Šemík, nám dobře známý Horymírův zachránce. Za ním jsme spatřili lva, věrného druha Bruncvíka. Úplně v závěru výstavy jsme si prohlédli svatého Václava nebo Cyrila a Metoděje. Součástí této exkurze byla i tvořivá dílna, kde si žáci na památku zhotovili vlastnoruční erb.

Před odchodem děti ještě vyběhly na pěknou zahradu, kde si prohlédly některá domácí zvířátka. Výlet se nám všem velice líbil.

Mgr. Jitka Mrázová