Bezpečnost našich dětí je nejdůležitější

Máme radost, že stavební práce na školní zahradě pokračují podle plánu. O to více jsme ale všichni, žáci i učitelé, smutní z toho, že ze školní zahrady zmizel krásný smrk, který byl její dominantou. Moc jsme si ho přáli zachovat, aby nám na zahradě i nadále poskytoval svůj stín. Bohužel, letošní častý silný vítr mu moc neprospěl a i přes veškerou snahu a co nejšetrněji prováděné práce okolo něj se mělce kořenící smrk začal mírně naklánět a po pondělním větrném dni hrozil jeho vývrat a pád. Nešlo o případné materiální škody, ale nechceme ani domyslet, co by se mohlo v případě pádu tohoto mohutného stromu na školní zahradě přihodit. Z bezpečnostních důvodů bylo proto po posouzení rizik a povolení provedeno postupné řízené pokácení rizikového smrku.

Po našem krásném smrku se nám bude moc stýskat a slibujeme, že místo něj vysadíme minimálně jeden strom nový.