Škola žije masopustem

Žáci naší školy se poctivě připravují na masopust. V šesté třídě jsme při hodinách pracovních činností vyráběli benátské karnevalové masky, které se jim velmi vydařily. Na prvním stupni převládali ve výtvarné výchově barevní klauni, kteří nyní zdobí prostory školy.

Nyní už se těšíme na masopustní průvod a rej masek na návsi.

Mgr. Karolína Šuchmanová