Setkávání s rodiči – Základy první pomoci včetně resuscitace

Toto setkání doporučujeme rodičům, kteří by se rádi dozvěděli více informací o zásadách první pomoci včetně resuscitace, seznámili se se situacemi ohrožujícími zdraví a především s tím, jak se v takových situacích chovat, aby byla pomoc co nejúčinnější. 

Těšíme se na Vás!