Zahájení školního roku 2018/2019

Škola vítá po prázdninách své žáky a zaměstnance.

Milí žáci, vážení rodiče, pedagogové i nepedagogové, 
přeji vám všem úspěšné vykročení do nového školního roku 2018/2019 a hodně úspěchů, trpělivosti a vzájemné tolerance při celoroční společné práci. Ať se vám ve škole líbí a zažijete, naučíte se a poznáte spoustu nových a zajímavých věcí.

 

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 bude v pondělí 3. září 2018  v 8 hodin před školou (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy). Žáci (kromě 1. třídy) si s sebou přinesou přezůvky, psací potřeby a sešit na poznámky. Předpokládaný konec v 9:00 hodin.

V úterý 4. září proběhne adaptační den s třídním učitelem. Ve středu 5. 9. žáci nemají  odpolední vyučování  – tzn.  1. stupeň končí v 11:20 hodin, 2. stupeň ve 12:15 hodin. Od čtvrtka 6. 9. bude probíhat vyučování již dle běžného rozvrhu.

Na všechny naše žáky se moc těšíme! Vykročte správnou nohou do nového školního roku!