Poslední školní den

Poslední den školního roku 2017/2018 máme za sebou. Na tento den se těší určitě všichni žáci.

Žáci deváté třídy ale tento den většinou prožívají se smíšenými pocity. Pociťují zároveň i lítost, že školu, do které patřili celých dlouhých devět let, najednou opouštějí, že se musí loučit nejen se svým třídním kolektivem ale i s pedagogy a spolužáky z ostatních tříd. Uvědomují si, že jedna etapa jejich života právě končí a že dělají další pomyslný krok k dospělosti. Zatímco po prázdninách se ostatní děti v naší škole zase setkají, aby prožívaly další společné školní zážitky a krůčky k vědomostem, nynější deváťáci se rozprchnou a za dva prázdninové měsíce se z nich stanou studenti středních škol. Ale čas se zastavit nedá…

Všichni žáci nejprve obdrželi ve třídách vysvědčení od svých třídních učitelů, a pak nastalo loučení s deváťáky – poslední zvonění… Loučit se najednou nepřišli ti bezstarostní, rozjaření „puberťáci“, ale elegantní slečny a slavnostně ustrojení mladí muži v obleku. Ukáplo hodně slz a všichni se loučili objetím. Neméně smutní jsme ale byli i my, učitelé.

Žáci z prvních až osmých tříd, pedagogové i nepedagogové, rodiče, příbuzní i další hosté utvořili před školou špalír, kterým žáci deváté třídy prošli za zvuku školního zvonění a potlesku všech zúčastněných naposledy ven ze školních vrat…

Věříme, že jsme v naší škole našim deváťákům dokázali dát dobrý základ pro jejich další život a studium. Teď už to bude na nich. Přejeme jim, aby se jim na nových školách dařilo a aby na svou „základku“ vzpomínali v dobrém.

Devítko, byli jste fajn!

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy