Přednáška Kyberšikana a sociální sítě

Ve středu 13. června a v pátek 22. června proběhla pro žáky 5. třídy a 2. stupně přednáška v rámci prevence rizikového chování na téma Kyberšikana a sociální sítě s lektorkou PhDr. Mgr. Evou Burdovou, MBA.

Téma bylo velice zajímavé, neboť je v současné době aktuální. Vedle pozitivních stránek užívání telefonu, počítače a dalších technologií se setkáme i s negativy, mezi které patří např. zneužití osobních dat, různé druhy závislostí, šikana. Děti získaly přehled o bezpečném chování na internetu, seznámily se s pravidly zabezpečení počítače. Protože často navštěvují i sociální sítě, byly poučeny o rizicích, která jsou s nimi spojena. Nechyběly ani konkrétní příklady z praxe, dobré rady a odpovědi na rozmanité dotazy.

Žáky přednáška velmi zaujala. Je vidět, že toto téma je mezi nimi velmi aktuální.