Projekt Zažíváme Československo v 5. třídě

Dne 18. 5. 2018 proběhl v 5. třídě projekt s názvem „Zažíváme Československo“. Do 5. třídy přijela návštěva ze Slovenska. Cílem projektu bylo žáky seznámit se státem Slovensko – poznat jeho jazyk, dozvědět se o zajímavých místech, nahlédnout do naší společné historie, poznat slovenskou kulturu a také ochutnat slovenské tradiční výrobky.
Žáci byli velmi zvídaví a aktivní. Nejprve jsme našeho hosta vyzpovídali a zároveň jsme se seznamovali se slovenským jazykem – poslouchali ho, hledali jsme shodná i rozdílná slova a dokonce jsme si i slovensky četli a – rozuměli mu! 
Dále jsme poznávali tradiční slovenské výrobky – ochutnávali jsme horalky, korbáčky a parenicu. Zkoumali jsme, kde se dané výrobky vyrábějí a co všechno o nich náš host ví. Také jsme neopomenuli kulturu a historii Slovenska. Tato témata žáci zpracovávali samostatně ve skupinkách.
Byl to den, který nám přinesl spoustu nových poznání a zážitků. Žáci byli sami překvapeni, kolik toho máme společného. Projekt tedy hodnotíme jako velice vydařený.

                                                                                                                      Mgr. Lada Žáčková