Škola naruby

 

Žáci 4. třídy ZŠ Bohutín si na pondělí 14. května 2018 připravili projekt Škola naruby. V tento den bylo totiž vše obráceně – vyučující se nejeden den stali žáky a žáci se stali vyučujícími. Nejprve jsme si rozdělili rozvrh dne, trojice žáků si určila předmět, který bude učit – každý sám svou část hodiny.

Ráno jsme zahájili českým jazykem. Paní učitelka Bára zahájila diktátem, poté Míša pracovala s textem a Laura zakončila hodinu ústním opakováním. V hodině matematiky si Honza a Sam připravili písemné opakování, Valča obrázkové počítání a hodinu uzavřel Pepa s geometrií. V přírodovědě jsme se díky Emmě, Sabině a Evě dozvěděli mnoho zajímavého o ochraně ptáků. Štěpán, Nicol a Kryštof zvládli výuku angličtiny.

Odpolední vyučování zahájil Matěj vyprávěním o rytířích, na které navázal Vašek kvízovými otázkami a Zuzka kreslením rytířů a dvorních dam ze 13. století. Při hodině výtvarné výchovy jsme malovali s Natálkou, Anetou a Dádou kamínky. Den jsme zakončili cvičením – v hodině tělesné výchovy Kuba vedl rozcvičku, Jeník si připravil překážkovou dráhu a Šimon nám ve zbytku hodiny dovolil vybíjenou.

Ve školní družině jsme si udělali sborovnu, kam se učitelé chodili připravovat na hodinu a opravovali si zde písemné práce žáků. Také zde zapisovali do společné třídní knihy, kterou jsme si za tímto účelem vytvořili. Známky zapsali vyučující do vyrobených žákovských knížek Školy naruby.

A jaká byla reflexe žáků k tomuto projektu? Někteří přiznali, že měli trochu trému, některým vadili vyrušující žáci, některým se líbilo opravování a známkování, ale všem se Škola naruby moc líbila.

 

Mgr. Lenka Malá