Oznámení výsledků voleb do školské rady ZŠ Bohutín, okres Příbram

 

Volby do školské rady v ZŠ Bohutín za zákonné zástupce žáků  proběhly v rámci třídních schůzek dne 14. 5. 2018 v budově školy. Účast je zaznamenána na prezenčních listinách – seznamech zákonných zástupců žáků. Vybráni mohli být tři kandidáti z celkem 7 kandidátů na volebním lístku. Volby byly tajné. Rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů vhodili do hlasovací urny.

 

Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

 paní Bc. Klára Jelínková  – 46 hlasů,

paní Jitka Dragounová – 40 hlasů,

paní Mgr. Hana Tomášková  – 39 hlasů,

paní Šárka Kožená – 27 hlasů,

paní Ing. Miroslava Kozelková – 22 hlasů,

pan Jan Melichar  – 21 hlasů,

pan Karel Stehlík – 16 hlasů

       

                                                                                                                        

 Za členy školské rady při ZŠ Bohutín, okres Příbram,  byli zvoleni:

 

paní Bc. Klára Jelínková                –  46 hlasů

 

paní Jitka Dragounová                     40 hlasů

 

paní Mgr. Hana Tomášková           – 39 hlasů

 

 

Volební komise prohlašuje, že volby proběhly dle volebního řádu. O výsledku voleb byl vyhotoven zápis. Výsledky voleb jsou zveřejněny na vývěskách a webových stránkách školy www.zsbohutin.cz. Zvoleným zákonným zástupcům bude zaslán dopis o výsledku voleb.

 

 

Volby do školské rady za zástupce pedagogů v ZŠ Bohutín proběhly dne 14. 5. 2018 v době od 9.30 do 11.30 hodin v budově školy. Pedagogové obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů vhodili do hlasovací urny.

 

Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Mgr. Karolína Šuchmanová – 13 hlasů,

Renata Vondrášková – 11 hlasů,

Mgr. Lada Žáčkováková – 11 hlasů,

Mgr. Miloslava Sláviková  – 7 hlasů,

Bc. Nikola Hložanková – 7 hlasů,

Bc. Jan Jelínek – 5 hlasů,

                                                                                                                               

 

 Za členy školské rady při ZŠ Bohutín, okres Příbram,  byli zvoleni:

 

Mgr. Karolína Šuchmanová – 13 hlasů,

Renata Vondrášková – 11 hlasů,

Mgr. Lada Žáčková – 11 hlasů,

 

Volební komise prohlašuje, že volby proběhly dle volebního řádu. O výsledku voleb byl vyhotoven zápis. Výsledky voleb jsou zveřejněny na vývěskách a webových stránkách školy www.zsbohutin.cz.

 

Všem kandidátům, rodičům i pedagogům děkujeme za spolupráci.  Zvoleným zástupcům přejeme v práci školské rady hodně úspěchů.