Plyšákový den u druháků ZŠ Bohutín

První den 2. pololetí zahájili druháci ze ZŠ Bohutín nezvykle. Do školy totiž nepřišli sami, ale přišli s nimi jejich plyšoví kamarádi. Děti čekal Plyšákový den.

Ráno jsme se rozdělili do skupin, ve kterých jsme pracovali celý den. V hodině českého jazyka nám úkoly přinesl pejsek Betynka. Představili jsme své plyšáky – jak se jmenují, odkdy je máme a kde u nás doma bydlí. Ve skupinách si děti vymyslely samostatně improvizační divadýlko. V krátkých příbězích si plyšáci zahráli na babu, na schovávanou nebo se vydali na výlet.

Úkoly z matematiky připravil medvídek Teddy. Skupiny vymyslely plyšákové slovní úlohy, zahrály si Kimovu hru a zpracovaly nelehkou zvířecí matematickou tabulku s počty nohou u různých zvířat.

V rámci hudební a literární výchovy tygřice Elsa chtěla najít písničky a pohádky se zvířátky, které děti měly ve skupině. Přírodovědný úkol byl napsat co nejvíce informací o jednom vybraném plyšákovi – zvířeti ze skupiny. Všechny části dne byly bodované a průběžný stav děti bedlivě sledovaly na tabuli.

Odpolední část dne zahájil tučňáček Pingu a děti v rámci výtvarné výchovy nakreslily svého kamaráda. Vyvrcholením projektu byla tělesná výchova, kterou řídil pes Petr (Čech) s míčem, jméno mu vymysleli druháci sami. S plyšáky jsme cvičili rozcvičku, soutěžili ve družstvech, běhali štafetu a dokonce jsme je zkusili hodit do basketbalového koše (netrefil nikdo).

Na závěr se sečetly body. Jako odměnu děti dostaly různé plyšáky, které si mohly podle pořadí v Plyšákovém dni vybrat na památku.

Dle reflexe dětí se tento den se zážitkovým vyučováním líbil. A co nejvíc? Z názorů dětí lze těžko vybrat, reakce byly kladné a různorodé. Jeden názor za všechny: „Mohli bi jsme nosit do školi plišaky, bilo to heský…“. Souhlasím, i mně se tento nezvyklý den moc líbil.

 

Mgr. Lenka Malá

všichniIMG_5134IMG_5138