Týden techniky

V pondělí 21. 9. 2015 navštívili žáci 8. a 9. třídy Střední průmyslovou školu v Příbrami, která si pro základní školy připravila týden otevřených dveří pod názvem Týden techniky.

Žáci se postupně seznámili se všemi obory školy a také si spoustu dovedností mohli vyzkoušet. Rozděleni do skupin obešli s vyučujícími dílny, počítačové učebny, multimediální učebny, kovárnu, tělocvičnu i posilovnu. V počítačové učebně navrhovali vlastní dům, v dílnách se pokoušeli pracovat na soustruhu, s pilou, na CNC stroji. V elektrotechnických dílnách obdivovali modely autíček, které žáci sami zkonstruovali a vysílačkami ovládali.

                                                                                                          Mgr. Petra Vondrášková

20150921_09370320150921_09545220150921_095645