Děti, rodiče a škola na jedné lodi – rok druhý 2015/2016

pizap

 

Děti, rodiče a škola na jedné lodi je projekt naší školy, jehož cílem je navázání hlubší a otevřené spolupráce mezi školou a rodinami našich žáků. Již dva roky jsme registrováni v celostátním projektu Rodiče vítáni a rádi bychom pokračovali.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Škola porozumění a bezpečí, proto je pro nás důležité, aby i rodiče věděli, co, jak a proč ve škole děti učíme, zda jsou v bezpečí a zda rozumějí tomu, co je podle vás rodičů podstatné. Naše škola je moderní, učící se a zavádí metody a formy výuky, které se liší od podoby školství, ve kterém jste byli vzděláváni vy rodiče i my učitelé. A tak mnozí mohou občas tápat, kam škola směřuje a co děti učí. Například s Hejného matematikou jsme se sami při vzdělávání nesetkali, prostředí jsou nám cizí, mnohdy nemáme dostatečnou trpělivost, abychom nechali svoje děti nacházet řešení samostatně, i když to někdy trvá delší dobu. Odměnou pak ale je větší trvalost poznatků, které dítě samo objeví.

Také si přejeme, aby více dětí vědělo, co zajímá jejich rodiče a rodiče jejich kamarádů, čím jsou důležitá jejich zaměstnání, co jim přinášejí jejich koníčky. Proto bychom uvítali nabídky na seznámení našich dětí s vašimi zaměstnáními nebo zajímavými koníčky u nás ve škole. Praktické předávání zkušeností rodičů buď ve škole nebo na jejich pracovištích je nezastupitelné a přispívá k lepšímu porozumění dětí světu kolem nás. 11206534_1060814260613057_1754193830654641160_o

V loňském roce jsme rodičům nabízeli především otevřené hodiny, kdy mohli pozorovat své děti přímo ve vyučovacích hodinách. Rodiče navštívili 19 z nabízených 41 otevřených hodin na 1. i 2. stupni školy. Celkem se zapojilo 24 rodičů. To není zrovna mnoho, na druhém stupni nebyl téměř žádný zájem. Stejně tak dopadla rodiči žádaná přednáška o bezpečnosti dětí na internetu. Toto nebezpečí rodiče velice podceňují, na základě našich zjištění jejich děti porušují zásady bezpečného chování a je potřebné žáky s riziky seznamovat. Přesto se semináře zúčastnilo pouhých 9 rodičů.

Lépe se nám dařila spolupráce na tvořivých dílnách a besedách. Rodiče se zapojili do 13 akcí, nejúspěšnější byly tvořivé dílny v rámci Dne matek. Zde se navíc podařilo z prodeje ve 14 dílnách i vstupného získat částku 16 666 Kč, kterou jsme předali několika našim statečným prvňákům, kteří bojují s vážnými nemocemi.

V letošním školním roce rodičům nabízíme:

  1. Rozšíření možnosti navštívit školu a hovořit s pedagogy o svých dětech. A to v konzultačních hodinách každé sudé pondělí od 15 do 17 hodin. Rodiče mohou v tomto termínu přijít konzultovat vše, co se týká jejich dítěte a školy. Klasické rodičovské schůzky budou svolány pouze tehdy, pokud bude potřeba prodiskutovat cokoli, co by se týkalo většiny žáků školy. Tímto odpadne zdlouhavé čekání na sdělení prospěchu a chování u jednotlivých vyučujících, případně sdělování informací před dalšími rodiči. Další osobní setkání s pedagogy je i nadále možné kdykoli po osobní nebo telefonické domluvě.
  2. Seznámení s vyučovacími postupy a metodami v dílnách nebo kavárnách si rodiče domluví přímo s třídními učitelkami nebo jednotlivými vyučujícími. Zde si budete moci práci dětí prakticky vyzkoušet a ptát se na všechno, co vás ohledně výuky zajímá. Dílny společné pro rodiče z více tříd vedly spíše ke zmatku a neporozumění.
  3. Připravujeme další společné akce pro děti, rodiče i širší veřejnost. Letos se jedná zejména o tvořivé vánoční dílny, společné čtenářské dílny, vánoční setkání v kostele a na návsi, velikonoční jarmark, den otevřených dveří před zápisem, vystoupení v angličtině, zahradní slavnost a dny otevřených dveří během bohutínské pouti.

Vážení rodiče, od vás bychom uvítali nabídky na seznámení našich dětí s vašimi zaměstnáními nebo zajímavými koníčky u nás ve škole. Pojeďte s námi na exkurzi nebo výlet. Nabídněte dětem kroužek, který by je zajímal. Také uvítáme další podněty a nápady pro vzájemnou spolupráci. Přijďte otevřeně říct svůj názor, případné nesrovnalosti, nespokojenost či nedorozumění je vždy lépe řešit hned a otevřeně.

 

 

V Bohutíně 31. 8. 2015

Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

O