Němčina nekouše

Základní škola Bohutín přivítala dne 12. 11. 2014 rodilého mluvčího z Německa, pana Floriana Förstera, který se žáky šesté, sedmé, osmé a deváté třídy uskutečnil jazykovou animaci v rámci projektu Němčina nekouše. Projekt organizuje společnost Tandem a cílem projektu je především zvýšit motivaci žáků ke studiu němčiny.

Nevíte, co je to jazyková animace? Je to sled několika aktivit volených podle znalostí jednotlivých tříd. V těchto aktivitách si se žáky animátor povídá o tom, co ví o německy mluvících zemích, žáci zjišťují, že už vlastně někteří tyto země navštívili, že znají výrobky značek z těchto zemí, že znají některá slova, která jsou s češtinou velmi podobná. Hrají jazykové hry s kartičkami, mapou, míčky apod.

To vše dětem napomáhá překonat obavy z učení se němčině a předsudky, že tento jazyk nikdy nebudou potřebovat. Zároveň jim to pomáhá uvědomit si, jak je český trh provázaný s německým, kolik německých firem tu funguje a jak velmi pravděpodobné je, že v některé z těchto firem budou jednou chtít pracovat. Animátor také připomněl, že v rámci různých grantů a projektů je možné v Německu či Rakousku studovat a že studium hradí zahraniční strana. Podmínkou je znalost jazyka.

Děkujeme panu Försterovi za návštěvu a za příjemný program, který si pro žáky připravil.

 

Mgr. Radka Vocílková

OO