Hodnocení práce žáků 1. třídy

Dne 3. září 2012 zasedlo do školních lavic v 1. třídě celkem 16 žáků – deset chlapců a šest dívek. Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu „Škola porozumění a bezpečí“.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na začátku školní docházky se žáčci postupně seznamovali nejen se mnou, jako třídní učitelkou, ale i se školou a s ostatními spolužáky.

Během celého školního roku byli všichni žáčci velmi šikovní, zvídaví a svědomití. Nejprve se naučili číst jednotlivá písmenka, pak slabiky, později slova a celé věty. Nyní v červnu, na konci školního roku, již většina dětí zvládá čtení článků, pohádek a příběhů s porozuměním, téměř všichni správně artikulují a pěkně se vyjadřují. Souběžně se čtením si žáčci procvičovali uvolňovací cviky, snažili se pěkně psát od prvních tvarů písmenek až po delší texty. V matematice se všichni naučili pilně počítat do dvaceti. Sčítali, odčítali, porovnávali čísla, podle plánů stavěli stavby z krychlí, vyplňovali tabulky, počítali s čísly neposedy a řešili hlavolamy. Děti pracovaly samostatně, někdy ve dvojicích, jindy ve skupinách. Učily se spolupracovat a navzájem si pomáhat.

Ve vyučovacím předmětu „Člověk a jeho svět“, který nahradil dříve vyučovaný předmět „Prvouka“ se dozvěděli mnoho nového a zajímavého. Nejprve si povídali o naší škole a obci, o lidech kolem nás, a také si společně vytvořili pravidla naší třídy. Poznávali rozmanitosti přírody a v ní například první květy jara, zvířata domácí i volně žijící. Všichni hráli různé dětské hry a prováděli malé výzkumy. V ostatních předmětech také pilně pracovali. Kreslili pěkné obrázky, stříhali a skládali různé výrobky z papíru, zpívali nové i starší písničky, recitovali a soutěžili.  Sledovali pohádky, dokumenty o přírodě i o české historii. V naší tělocvičně si všichni rádi zacvičili a zasportovali. Technickou novinkou, kterou jsme v letošním roce hojně využívali, se stala interaktivní tabule. Pro její využívání jsme s kolektivem učitelů naší školy vyhotovili sady digitálních učebních materiálů, pomocí kterých se děti učí zábavnou formou křížovek, přiřazováním obrázků k textům a spojováním kouzelným perem.

Na konci každého měsíce se děti snažily svoji práci hodnotit, říci něco pěkného o sobě, své rodině a kamarádech.

Všichni prvňáčci se zapojili do školních projektů, aktivit, sběrových akcí a soutěží. Na podzim roku 2012 žáci úspěšně absolvovali plavecký výcvik. V průběhu školního roku navštívili příbramské divadlo, kde zhlédli divadelní hru O pračlovíčkovi. Také navštívili dětskou knihovnu ve Školní ulici v Příbrami, někteří z nich se stali pravidelnými čtenáři. V zimě jsme využili dostatek sněhu k zimním radovánkám na školní zahradě, jezdili jsme bruslit na zimní stadion do Příbrami anebo jsme chodili pozorovat přírodu do lesa. V březnu k nám do 1. třídy přijel na návštěvu odborník na zubní hygienu, který naučil děti správné péči o zuby a předcházení zubnímu kazu. V posledním měsíci školního roku v červnu jsme se vydali na turistickou vycházku a seznámení se s naší obcí a jejím okolí. Odměnou za úspěšný první školní rok byl všem prvňáčkům školní výlet do ZOO a DinoParku v Plzni.

První rok školní docházky téměř všichni žáci 1. třídy zvládli výborně a po letních prázdninách se těší do druhého ročníku.

 

Mgr. Květa Matunová, učitelka 1. třídy