Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Prevence rizikového chování

Mgr. Martina Berkovcová, školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Konzultace:

 • pondělí – čtvrtek 11:00 – 15:00
 • dále při třídních schůzkách, a to 14. 9. 2020, 23. 11. 2020 a 26. 4. 2021
 • a školních konzultačních hodinách v pondělí 12. 10., 7. 12., ve čt 7. 1., po 22. 2., 22. 3., 31. 5., vždy od 15 do 17 hodin.

Kontakt:

Zhodnocení minimálního preventivního programu za rok 2019/2020

Cílem dlouhodobého programu je posilovat hodnotu nedrogového způsobu života, zvyšovat povědomí o drogové problematice. Protidrogová prevence na naší škole je součástí vzdělávacího procesu.

MPP je plán činností školy, jak uchránit školní děti před sociálně patologickými jevy. Drogovou problematiku jsme začlenili do některých vyučovacích předmětů. Ve výchově ke zdraví v 6. ročníku (dospívání, zdravý životní styl, správná životospráva, náročné životní situace, drogy legální, nelegální, nácvik odmítnutí drogy).

Ve výchově k občanství v 7. – 9. ročníku (vliv skupiny a party na jedince, problematika dospívání, stres, citový vývoj jedince, konflikty v rodině).

V přírodopise v 8. ročníku (soustava dýchací – vliv kouření na lidský organismus, rakovina plic, návykové látky organismu škodlivé, rostliny lilkovité – tabák virginský). 

V chemii v 9. ročníku (deriváty uhlovodíků – alkoholy, jejich účinky, snižování citlivosti smyslových orgánů opojné účinky).

V prvouce a přírodovědě 1. – 5. ročník (Obecné a věku přiměřené znalosti o drogách).

Druhým rokem  pracuje u nás na škole psycholožka Pavlína Vyšínová, na kterou se žáci i rodiče mohou obracet se svými problémy.

Sledujeme absenci žáků, změny v chování dětí, snažíme získávat důvěru žáků a spolupracovat s rodinou. Spolupráce s rodinou se již několikrát vyplatila. Vzájemnými kontakty je dítě lépe sledováno a velmi brzy je zabráněno záškoláctví.

Vzáří proběhnul adaptační kurz šesté třídy. Žáci se aktivně zapojili do programu, prevence velmi dobře.
Ani v uplynulém školním roce jsme nezaznamenali výskyt drog ve škole, ale z pohovorů a prací žáků vyplývá, že se setkávají s drogami mimo školu, zejména pokud jde o alkohol a cigarety. Na druhém stupni je několik žáků, kteří kouří. Toto jednání je s nimi individuálně probíráno. Dá se s nimi hovořit, uvědomují si důsledky svého jednání.

Žákům nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit, které umožní smysluplné prožívání volného času a mohou starším žákům i napomoci při volbě povolání.

Ke snížení rizika šikany ve škole nám napomáhaly:

 • společné akce žáků 2. stupně, ke kterým patří sportovní aktivity a soutěže
 • skupinové vyučování
 • společné akce žáků 1. a 2. stupně – „starší si hrají s mladšími“
 • schránka důvěry
 • školní řád
 • školní parlament
 • školní klub
 • školní psycholožka

Mgr. Martina Berkovcová,

školní metodik prevence sociálně patologických jevů


obrázek

Rodiče

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
+420 318 676 217
Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1