Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

ZŠ Bohutín, okres Příbram je jako partnerská škola Gymnázia, Příbram, Legionářů 402, zapojena do projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“.

obrázek

Na začátku září 2013 zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky realizaci tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

 

Mezi partnerské školy projektu bylo zařazeno i Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Zapojené ZŠ do projektu:   Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,

Základní škola, Příbram – Březové Hory,

Masarykova základní škola, Obecnice

Základní škola Bohutín, okres Příbram

obrázek

Klíčové aktivity Gymnázia, Příbram, Legionářů 402:

1) Vybavení odborné učebny fyziky a přírodních věd.

2) Vybavení hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání.

3) Vzdělávání PP v metodách a formách práce (zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání).

4) Celoroční volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky SŠ.

5) Celoroční volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ.

6) Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání.

7) Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání.

8) Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje.

9) Využití výstupů vzniklých v rámci jiných projektů.

10) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol.

11) Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě žákovských/školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání.

Udržitelnost aktivit bude projektu je min. další 3 roky po jeho skončení (tzn. min. do června 2018).

Projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ zahájen

Dne 2. 9. 2013 byla zahájena realizace projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. Projekt je orientován na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách a spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjemcem dotace je Středočeský kraj, který si pro spolupráci v roli partnerů s finančním příspěvkem vybral 22 středních škol, mezi nimi i Gymnázium, Příbram, Legionářů 402.

Projekt bude realizován ve školních letech 2013/2014 a 2014/2015 a Gymnázium Příbram na něj získalo finanční dotaci ve výši 3 958 tis. Kč. Z těchto prostředků budou především nově vybaveny učebny fyziky a přírodních věd, pořízeny pomůcky na výuku přírodovědných předmětů a podporovány takové aktivity, které zvětší zájem žáků o studium těchto oborů. Organizovány budou zájmové kroužky, vzdělávací exkurze, přednášky odborníků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráce se zaměstnavateli v regionu.

Vzhledem k tomu, že projekt je orientován i na podporu žáků základních škol, byly jako naši partneři osloveny 2 příbramské a 2 mimopříbramské školy. Konkrétně se jedná o Základní školu, Příbram VII, 28. října 1, Základní školu, Příbram – Březové Hory,  Masarykovu základní školu, Obecnice a Základní školu Bohutín. Těmto školám poskytne gymnázium možnost výuky v nových vybavených učebnách, nabídne žákům účast v zájmových kroužcích a zorganizuje exkurze zaměřené na přírodovědné a technické památky v regionu.

Přestože je realizace projektu teprve na samém začátku a Gymnázium Příbram čekají úkoly, které je třeba během dvou let splnit, věříme, že vše zvládneme a že projekt splní své hlavní cíle.

 

RNDr. Petr Hrubý,

manažer projektu

gymtv.pb.cz

 

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Již druhým rokem jsme spolupracovali v rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ s Gymnáziem Příbram VII, Komenského 402. Ve školním roce 2014/2015 zorganizovali pro Základní školu Bohutín celkem 4 exkurze a 5 projektových dnů.

V průběhu měsíce února až května jsme se zúčastnili čtyř exkurzí – 4. února jsme jeli do Národního technického muzea v Praze.  18. února jsme se na PřF UK Praha v Hrdličkově  muzeu na akci sběratelé kostí seznámili s vývojem člověka a jeho předchůdci. 27. dubna jsme navštívili Ochranu fauny v Hrachově a viděli nejen péči o poraněná zvířata, ale formou testu na stanovištích v přírodě jsme získali i nové vědomosti z oblasti smyslů zvířat. Poslední akce se konala 7. května nedaleko Svatého Jana pod Skalou, kde jsme navštívili Solvayovy doly, viděli jsme velké lomy a svezli se starým vláčkem, kterým se v minulosti z lomu vozil kámen. Exkurzí se zúčastnilo celkem 172 žáků.

Gymnázium Příbram nám nabídlo práci v laboratořích na jejich škole. V rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ jsme po celý týden navštěvovali učebny fyziky, chemie a biologie.  Žáci druhého stupně prováděli pokusy se sírou, hydroxidem, filtrovali roztoky. V biologii například skládali model deoxyribonukleové kyseliny, který ve škole nemáme, rozšířili si vědomosti např. o krevních skupinách, pozorovali mikroskopem vodní plankton. Ve fyzice zapojovali elektrické obvody a měřili proud a napětí různých zdrojů.

Všechny tyto akce v hodnotě přes 100 000 korun byly hrazeny z evropských fondů, žáci tedy měli všechno zadarmo.

Spolupráce s gymnáziem byla velmi pozitivně hodnocena nejen vedením škol, ale hlavně našimi žáky, kteří se akcí zúčastnili.

Mgr. Blanka Krýdlová

Datum vložení: 11. 11. 2020 15:46
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2020 15:48

Projekty

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4