Ekoškola

Ekoškola

Naše škola je zapojena do programu Ekoškola. Tento program vychází z principu, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, ale že je třeba snažit se zároveň o změnu v jednání a chování člověka. Ekoškola vede k propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí. Environmentální výchova znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. 

Na naší škole není vyučována jako samostatný předmět, ale žáci se seznamují s jednotlivými tématy v hodinách přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu a občanské výchovy. Ve třídách a na chodbách žáci s vyučujícími pečují o květiny. Společně se staráme o zeleň na školní zahradě. Vyrábíme dekorace z přírodnin na vánoční a velikonoční jarmark.

Ve škole celoročně třídíme druhotné suroviny. Ve všech třídách a na chodbách máme kontejnery na tříděný odpad. Hliník, víčka a papír odevzdáváme do sběrny. Ze získaných peněz se dětem nakupují sportovní potřeby a společenské hry.

Program Ekokoškola, je dlouhodobý proces, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.

 

                                                                 Mgr. Blanka Krýdlová