SRPŠ

 

SRPŠ je spolek všech rodičů, jejichž děti jsou žáky ZŠ Bohutín. Každá třída má svého zvoleného třídního zástupce. Všichni členové se mohou podílet na rozhodování SRPŠ při členských schůzích.

Cílem spolku je zejména spolupráce mezi vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran, a to zejména v oblastech vzdělávací a výchovné práce, zájmové a odborné činnosti ve škole, technické a materiální pomoci.

 

Čerpání daru SRPŠ  k 30.6.2020