Pro budoucí žáky a jejich rodiče

 

Naším cílem je vychovávat vzdělaného a zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit a zdůvodnit své myšlenky a názory, přijímat zodpovědnost za sebe i za druhé, spolupracovat, hledat a objevovat, chránit přírodu a vážit si sám sebe i ostatních.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče a prvňáčka