Projekt ZŠ Bohutín 063

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

Naše škola úspěšně využila výzvy OP VVV č. 02-18-063 – Šablony II, která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a pracuje od 1. 1. 2019 na projektu ZŠ Bohutín 063.

Cílem je rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměřeného na čtenářskou gramotnost, personální podpora v podobě školního psychologa, komunitně osvětová setkávání a spolupráce s rodiči žáků, kluby pro žáky ZŠ, projektové dny ve škole a mimo školu a využití ICT ve vzdělávání.

Projekt je zaměřený na další rozvoj školy – máme možnost využívat školního psychologa a dále se vzdělávat, poskytuje finanční prostředky na pedagogický rozvoj v oblasti čtenářské gramotnosti, rodičům umožní vzdělávat se v pedagogice, didaktikách, psychologii či dalších tématech podle jejich zájmu – škola uspořádá besedy, přednášky podle zájmu rodičů a nabídne také témata důležitá pro rozvoj školy. Uskutečníme pro žáky projektové dny ve škole i mimo školu, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce a badatelský klub. Ve školní družině i ve výuce budou žáci pracovat s nově zakoupenými tablety.

Na projekt ZŠ Bohutín 063 je poskytována finanční podpora od Evropské Unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.