Šablony DUM

Český jazyk 1. stupeň

VY_32_INOVACE_1CJ01 Barevná zvířátka Vyjmenovaná slova B.doc
VY_32_INOVACE_1CJ02 Barevná zvířátka Vyjmenovaná slova L.doc
VY_32_INOVACE_1CJ03 Barevná zvířátka Vyjmenovaná slova M.doc
VY_32_INOVACE_1CJ04 Barevná zvířátka Vyjmenovaná slova P.doc
VY_32_INOVACE_1CJ05 Barevná zvířátka Vyjmenovaná slova S.doc
VY_32_INOVACE_1CJ06 Barevná zvířátka Vyjmenovaná slova V.doc
VY_32_INOVACE_1CJ07 Barevná zvířátka Vyjmenovaná slova V předpony.doc
VY_32_INOVACE_1CJ08 Barevná zvířátka Vyjmenovaná slova Z.doc
VY_32_INOVACE_1CJ09 Barevná zvířátka Vyjmenovaná slova shrnutí 1.doc
VY_32_INOVACE_1CJ10 Barevná zvířátka Vyjmenovaná slova shrnutí 2.doc
VY_32_INOVACE_1CJ11 Božena Němcová 1 A.doc
VY_32_INOVACE_1CJ12 Božena Němcová 1 B.doc
VY_32_INOVACE_1CJ13 Božena Němcová 1 C.doc
VY_32_INOVACE_1CJ14 Karel Jaromír Erben.doc
VY_32_INOVACE_1CJ15 Karel Čapek.doc
VY_32_INOVACE_1CJ16 Josef Čapek.doc
VY_32_INOVACE_1CJ17 Bohumil Říha.doc
VY_32_INOVACE_1CJ18 Václav Čtvrtek.doc
VY_32_INOVACE_1CJ19 Eduard Petiška.doc
VY_32_INOVACE_1CJ20 Co už vím.doc
VY_32_INOVACE_11CJ01_Procvičování obecných a vlastních jmen.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ02_Tvrdé a měkké souhlásky.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ03_Věta.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ04_Abeceda.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ05_Význam slov.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ06_Prvopočáteční čteníÍ.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ07_Vzory podstatných jmen.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ08_Poezie.doc
VY_32_INOVACE_11CJ09_Pohádky.doc
VY_32_INOVACE_11CJ10_O dětech.doc
VY_32_INOVACE_11CJ11_O zvířatech.doc
VY_32_INOVACE_11CJ12_Pověsti.doc
VY_32_INOVACE_11CJ13_Komiks.doc
VY_32_INOVACE_11CJ14_Vlastní jména opraveno.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ15_Tvrdé a měkké souhlásky.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ16_Skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě mě.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ19_Opakování vyjmenovaných slov.notebook
VY_32_INOVACE_11CJ20_Shoda přísudku s podmětem.notebook

 

Český jazyk 2. stupeň

VY_32_INOVACE_2CJ01_Pohádky.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ04_Podstatná jména.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ06_Přídavná jména.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ07_Vyplňování jednoduchých tiskopisů.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ08_Číslovky.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ09_Útvary ČJ.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ10_Slovanské jazyky.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ11_Pravopisné perličky vyjmenovaných slov.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ12_Podmiňovací způsob.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ13_Přívlastek shodný a neshodný.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ14_Druhy zájmen.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ15_Druhy číslovek.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ16_Pravopisné perličky – předpony s a z.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ17_Pravopisné perličky-zájmena ona, naše, vaše.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ18_Pravopis přídavných jmen.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ19_ Pravopisné perličky-velká písmena.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ20_Pravopisné perličky-velká písmena II.notebook
VY_32_INOVACE_2CJ02_Karel Kryl.ppt
VY_32_INOVACE_2CJ03_Frantisek Hrubin.ppt
VY_32_INOVACE_2CJ05_ILUSTRÁTOŘI DĚTSKÝCH KNIH.pptx

Matematika 1. stupeň

VY_32_INOVACE_1M01 Spočítej obrázky a označ jejich počet.doc
VY_32_INOVACE_1M02 Kudy poletí motýlek.doc
VY_32_INOVACE_1M03 Počítáme s tajenkou.doc
VY_32_INOVACE_1M04 Počítání se sluníčky.doc
VY_32_INOVACE_1M05 Počítání s beruškami.doc
VY_32_INOVACE_1M06 Motýlek hledá kytičku.doc
VY_32_INOVACE_1M07 Stavba z geometrických tvarů.doc
VY_32_INOVACE_1M08 Porovnávání čísel do 20.doc
VY_32_INOVACE_1M09 Klauni.doc
VY_32_INOVACE_1M10 Porovnávání ovoce.doc
VY_32_INOVACE_1M11 Písemné sčítání do 1000.doc
VY_32_INOVACE_1M12 Písemné odčítání do 1000.doc
VY_32_INOVACE_1M13 Počítáme do 6.pptx
VY_32_INOVACE_1M14 Počítáme do 7.pptx
VY_32_INOVACE_1M15 Násobení a dělení s obrázky – ovečka.doc
VY_32_INOVACE_1M17 Násobení a dělení s obrázky – medvídek.doc
VY_32_INOVACE_1M18 Násobení a dělení s obrázky – kočka.doc
VY_32_INOVACE_1M19 Hvězdičky.doc
VY_32_INOVACE_1M20 Spočítej zvířátka a označ jejich počet.doc
VY_32_INOVACE_11M01_CYKLOPARK, NEPOSEDOVÉ A NÁSOBILKOVÉ OBDÉLNÍKY.notebook
VY_32_INOVACE_11M02_VÝSTAVIŠTĚ, PAVUČINY, SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO TISÍCE.notebook
VY_32_INOVACE_11M03_PARKETY, PROBLÉMOVÁ ÚLOHA, NAKUPOVÁNÍ.notebook
VY_32_INOVACE_11M04_AUTOBUS.notebook
VY_32_INOVACE_11M05_SLOVNÍ ÚLOHY, SOVA.notebook
VY_32_INOVACE_11M06_PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ.notebook
VY_32_INOVACE_11M07_INDICKÉ NÁSOBENÍ, RÝSOVÁNÍ, OBVOD A OBSAH ČTVERCE, OBDÉLNÍKU A TROJÚHELNÍKU, ZLOMKY.notebook
VY_32_INOVACE_11M08_ZVÍŘÁTKA DĚDY LESONĚ.notebook
VY_32_INOVACE_11M09_PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ TROJCIFERNÝCH ČÍSEL, ZAOKROUHLOVÁNÍ NA DESÍTKY, PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ.notebook
VY_32_INOVACE_11M10_POHÁDKOVÁ ZEMĚ BILAND.notebook
VY_32_INOVACE_11M11_ Počítání do 50.notebook
VY_32_INOVACE_11M12_Násobilka čísel 2 – 6.notebook
VY_32_INOVACE_11M13_Násobení čísel 2 – 7.notebook
VY_32_INOVACE_11M14_Tajná zpráva.doc
VY_32_INOVACE_11M15 – Počítání do 100.notebook
VY_32_INOVACE_11M16_KROKOVÁNÍ.notebook
VY_32_INOVACE_11M17_DŘÍVKOVÁ GEOMETRIE.notebook
VY_32_INOVACE_11M18_Počítáme do 20.notebook
VY_32_INOVACE_11M19_Přirozená čísla do 100.pptx
VY_32_INOVACE_11M20_Už umím počítat do 10, do 20.pptx

 

Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_CAP01 Severní Evropa.doc
VY_32_INOVACE_CAP02 Amerika.doc
VY_32_INOVACE_CAP03 Střední Evropa.doc
VY_32_INOVACE_CAP04 Kanada prezentace.ppt
VY_32_INOVACE_CAP05 Island prezentace.ppt
VY_32_INOVACE_CAP06 Vodstvo ČR.doc
VY_32_INOVACE_CAP07 USA.doc
VY_32_INOVACE_CAP08 Kanada.doc
VY_32_INOVACE_CAP09 Norsko prezentace.ppt
VY_32_INOVACE_CAP10 Antarktida prezentace.ppt
VY_32_INOVACE_CAP11 Čína – prezentace.ppt
VY_32_INOVACE_CAP12 Středočeský kraj – prezentace.ppt
VY_32_INOVACE_CAP13 Jihočeský kraj – prezentace.ppt
VY_32_INOVACE_CAP14 Politický zeměpis.doc
VY_32_INOVACE_CAP15 Plzeňský kraj – prezentace.ppt
VY_32_INOVACE_CAP16_Nerosty těžené na Příbramsku.ppt
VY_32_INOVACE_CAP17_Prirodopisna_soutez.doc
VY_32_INOVACE_CAP18_Moje_bydliste.doc
VY_32_INOVACE_CAP19_Druhohory.doc
VY_32_INOVACE_CAP20_Ustni_dutina.ppt

 

Člověk a svět

VY_32_INOVACE_CAS01České země v době pravěku.doc
VY_32_INOVACE_CAS02První slované na našem území.doc
VY_32_INOVACE_CAS03Staré pověsti české.doc
VY_32_INOVACE_CAS04Velkomoravská říše.doc
VY_32_INOVACE_CAS05České země za vlády Karla IV..doc
VY_32_INOVACE_CAS06Husitství.doc
VY_32_INOVACE_CAS07 Můj domov a naše okolí.doc
VY_32_INOVACE_CAS08 Země ve které žiji.doc
VY_32_INOVACE_CAS09Člověk a energie.doc
VY_32_INOVACE_CAS10Člověk a vesmír.doc
VY_32_INOVACE_CAS11Národní obrození.doc
VY_32_INOVACE_CAS12Rakousko-Uhersko.doc
VY_32_INOVACE_CAS13První světová válka.doc
VY_32_INOVACE_CAS14První republika.doc
VY_32_INOVACE_CAS15Protektorát Čechy a Morava, 2. světová válka.docx.doc
VY_32_INOVACE_CAS16Období vlády jedné strany.doc
VY_32_INOVACE_CAS17Příbram.ppt
VY_32_INOVACE_CAS18 České země za vlády Marie Terezie.doc
VY_32_INOVACE_CAS19Lidské tělo.doc
VY_32_INOVACE_CAS20Obnovení demokracie v Československu.doc
VY_32_INOVACE_1CAS01_Přemyslovci.ppt
VY_32_INOVACE_1CAS02_Poslední Přemyslovci.ppt
VY_32_INOVACE_1CAS03_Lucemburkové.ppt
VY_32_INOVACE_1CAS04_Sluneční soustava.ppt
VY_32_INOVACE_1CAS05_Vesmír.ppt
VY_32_INOVACE_1CAS06_Nerosty a horniny.ppt
VY_32_INOVACE_1CAS07_Les.ppt
VY_32_INOVACE_1CAS08_Lidské tělo.notebook
VY_32_INOVACE_1CAS09_Hodiny.notebook
VY_32_INOVACE_1CAS10_Dopravní značky.ppt
VY_32_INOVACE_1CAS11_Počátky českého státu.doc
VY_32_INOVACE_1CAS12_Domácí zvířata.notebook
VY_32_INOVACE_1CAS13_ Moje rodina.notebook
VY_32_INOVACE_1CAS14_Roční období.notebook
VY_32_INOVACE_1CAS15_Stromy v lese.notebook
VY_32_INOVACE_1CAS16_ Jarní květiny.notebook
VY_32_INOVACE_1CAS17 – Jsem cyklista.notebook
VY_32_INOVACE_1CAS18_OBDOBÍ ŽIVOTA.notebook
VY_32_INOVACE_1CAS19_STARÉ POVĚSTI ČESKÉ.notebook
VY_32_INOVACE_1CAS20_ČESKÁ REPUBLIKA.pptx

 

Umění a kultura

VY_32_INOVACE_UaK01_Románský sloh.ppt
VY_32_INOVACE_UaK02_Gotika.ppt
VY_32_INOVACE_UaK03_Renesance.ppt
VY_32_INOVACE_UaK04_Baroko.ppt
VY_32_INOVACE_UaK05_Klasicismus a empír.ppt
VY_32_INOVACE_UaK06_Romantismus.ppt
VY_32_INOVACE_UaK07_Realismus.ppt
VY_32_INOVACE_UaK08_Secese.ppt
VY_32_INOVACE_UaK09_ismy 19. a 20. století.ppt
VY_32_INOVACE_UaK10_Výtvarné umění od pravěku k dnešku.ppt
VY_32_INOVACE_UaK11_Fotografie.ppt
VY_32_INOVACE_UaK12_Kresba.ppt
VY_32_INOVACE_UaK13_Malba.ppt
VY_32_INOVACE_UaK14_Sochařství.ppt
VY_32_INOVACE_UaK15_Bedřich Smetana.ppt
VY_32_INOVACE_UaK16_Antonín Dvořák.ppt.ppt
VY_32_INOVACE_UaK17_Hudební Nastroje.ppt
VY_32_INOVACE_UaK18_Leoš Janáček.ppt
VY_32_INOVACE_UaK19_Josef Suk.ppt
VY_32_INOVACE_UaK20_Riskuj_Hudební nástroje.pptx

 

Cizí jazyk

VY_32_INOVACE_CIJ01_Anglická abeceda.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ02_Barvy.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ03_Číslovky.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ04_Zvířata.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ05_Jídlo a pití.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ06_Školní předměty.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ07_Obchody.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ08_Roční období a měsíce.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ09_Tematické okruhy.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ10_Slovní druhy.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ11_Opakování mluvnice.notebook
VY_32_INOVACE_CIJ12_Množné číslo.pptx
VY_32_INOVACE_CIJ13_Denní režim.pptx
VY_32_INOVACE_CIJ14_Zvířata.pptx
VY_32_INOVACE_CIJ15_Denní strava.pptx
VY_32_INOVACE_CIJ16_Záliby a činnosti.pptx
VY_32_INOVACE_CIJ17_Druhy ovoce.pptx
VY_32_INOVACE_CIJ18_Druhy zeleniny.pptx
VY_32_INOVACE_CIJ19_Lidské tělo.pptx
VY_32_INOVACE_CIJ20_Roční období.pptx