Školní speciální pedagožka

 

Mgr. Petra Pechačová, speciální pedagog

Poskytuji žákům (individuálně nebo skupinově) speciálně pedagogickou péči zaměřující se na reedukaci specifických poruch učení, koncentraci pozornosti a případně procvičování učiva. Dále nabízím možnost konzultací pro rodiče i žáky.

Obrátit se na mě mohou žáci i rodiče v případech:

  • školního neúspěchu;
  • poruch učení;
  • problematiky ADHD, ADD.

 

Konzultace:

  • pondělí – čtvrtek 11:00 – 15:00
  • dále při třídních schůzkách, a to 14. 9. 2020, 23. 11. 2020 a 26. 4. 2021
  • a školních konzultačních hodinách v pondělí 12. 10., 7. 12., ve čt 7. 1., po 22. 2., 22. 3., 31. 5., vždy od 15 do 17 hodin.

 

Kontakt:

 

Vzdělání

2009 – 2011    PdF UHK Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení

2006 – 2009    PdF UHK Výchovná práce ve speciálních zařízeních

 

Semináře

Test rizika poruch čtení a psaní u raných školáků

Úvod do krizové intervence