Školní speciální pedagožka

 

Mgr. Petra Pechačová, speciální pedagog

Poskytuji žákům (individuálně nebo skupinově) speciálně pedagogickou péči zaměřující se na reedukaci specifických poruch učení, koncentraci pozornosti a případně procvičování učiva. Dále nabízím možnost konzultací pro rodiče i žáky.

Obrátit se na mě mohou žáci i rodiče v případech:

  • školního neúspěchu;
  • poruch učení;
  • problematiky ADHD, ADD.

 

Konzultace:

  • pondělí 11:20 – 14:45
  • pátek  11:20 – 14:45
  • dále při třídních schůzkách, a to 16. 9:, 25. 11. 24. 4. 
  • a školních konzultačních hodinách 14. 10., 13. 1., 24. 2., 23. 3., 8. 6. vždy od 15 – 17 hodin

 

Kontakt:

 

Vzdělání

2009 – 2011    PdF UHK Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení

2006 – 2009    PdF UHK Výchovná práce ve speciálních zařízeních

 

Semináře

Test rizika poruch čtení a psaní u raných školáků

Úvod do krizové intervence