Školská rada 31. 10. 2017

Školská rada 31. 10. 2017

 

Přítomni: p. uč. Králová, p. uč. Vondrášková, p. uč. Sláviková, p. Tomášková, p. Pánková

 

Omluveni:  p. Turek, p. Oktábcová, p. Petýrek, p. Tureček

 

Hosté: Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

 

 

Program zasedání:

 

  1. Zahájení a přivítání přítomných.

Paní učitelka Králová přivítala všechny přítomné a zdůvodnila omluvu nepřítomných.

 

  1. Seznámení s programem zasedání.

Paní učitelka Králová seznámila všechny přítomné s programem zasedání.

 

  1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

 Všem přítomným byla výroční zpráva předána v tištěné podobě.

Strukturu máme stále jednotnou. Podrobněji jsme se věnovali hodnocení strategie školy – nová od roku 2018, dřívější byla delší, obsáhlejší, nová strategie – mnohem stručnější. Hodnocení období 2013 – 2017 vypracovala paní ředitelka, je toho opravdu hodně, co se v naší škole změnilo. Zmíněna byla mj. i str. 32 – výzkum – klima v učitelském sboru – vyšli jsme nejlépe ze všech hodnocených škol.

Výroční zpráva byla schválena.

 

  1. Strategie školy.

Novou strategiii školy se snažíme maximálně zestručnit, aby byla srozumitelná i rodičům. Bude k ní vypracován prováděcí plán.

 

Strategii školy zpracovanou pedagogickým sborem zašle paní učitelka Králová všem členům školské rady ještě v elektronické podobě a je možné napsat další připomínky.

Paní učitelka Králová navrhla, aby se školská rada sešla ještě před koncem roku ohledně rozpočtu školy.

 

zapsala: Mgr. Miloslava Sláviková

 

ověřila:  Bc. Marika Pánková

  

Mgr. Lada Králová, předsedkyně školské rady