Projekt ZŠ Bohutín 022

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Na projekt ZŠ Bohutín 022 je poskytována finanční podpora od Evropské Unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.