Školní družina

 

Oznámení

V době podzimních prázdnin 29. 10. a 30. 10. 2019 je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

V době vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

V době pololetních prázdnin 31. 1. 2020  je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

V době jarních prázdnin od 3. 2. do 9. 2. 2020 je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

 

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

Školní družina

Naše ŠD má tři oddělení pro žáky 1. – 4. třídy.

 

Personální obsazení ŠD:

  1. oddělení – 1. a 4. třída – vych. Lenka Jarolímková
  2. oddělení – 2. a 4. třída – vych. Iveta Zemková
  3. oddělení – 3. a 5. třída – ved. vych. Renata Vondrášková

 

 

Provoz ranní družiny je ve školním roce 2019/2020 od 6.45  do 7.30 hodin.

Odpolední družina od 11.20  do 16.20 hodin. 

Školní klub je pro žáky od 5. do 9. ročníku, v době od 11.20  do 14.45 hodin.

Od 14.45 do 16.20 jsou všechna oddělení ŠD a ŠK spojena.

 

Poplatek za ŠD: finanční příspěvek na neinvestiční náklady na jedno pololetí činí 500,-Kč.

Poplatek za ŠK: Žáci školního klubu platí 350,- Kč za pololetí.

Poplatek za 1. pololetí vybíráme v září, za 2. pololetí v lednu.

Škola vybírá veškeré platby formou záloh, prostřednictvím programu Školní online pokladna webové stránky https://system.skolniprogram.cz/. Zálohy zákonní zástupci zasílají na účet Školní pokladny vedený u Komerční banky v Příbrami, číslo účtu 115-9881880247/0100.

 

Výchovně – vzdělávací práce probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu a školní klub v Bohutíně. Vytváříme dětem klidné prostředí, ve kterém rozvíjíme jejich tvořivost, vedeme je k otevřené komunikaci, k schopnosti naslouchat kolektivu. Žáky vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. Učíme děti odpovědnosti za svou osobu, své zdraví, vedeme je ke správným stravovacím návykům, k dodržování osobní hygieny a posilování tělesné zdatnosti. Kromě pravidelných činností je každý den rozvíjena jedna zájmová činnost. Zejména mladší děti uplatňují tvořivost v pracovně – technické a výtvarné výchově. Starší žáci preferují sportovní činnost a informatiku. Všechny děti vedeme ke kladnému přístupu k přírodě. Společně hrajeme různé didaktické hry, při kterých se u dětí rozvíjí paměť, pozornost, slovní zásoba, postřeh nebo jemná motorika. Hravou formou si procvičují matematiku, český jazyk a přírodovědu. Velmi oblíbené jsou u dětí logické hry. Denně využíváme školní zahradu, a to v létě i v zimě. Nejoblíbenější jsou u dětí míčové a pohybové hry, stolní tenis a hry na pískovišti.

Renata Vondrášková, vedoucí vychovatelka