Zaměstnanci

Zaměstnanci školy


Vedení školy: Mgr. Lada Králová ředitelka školy
  Mgr. Karolína Šuchmanová zástupkyně ředitelky školy
     
Učitelé: Mgr. Miloslava Sláviková 1. třída
  Mgr. Lenka Malá 2. třída
  Mgr. Lada Žáčková 3. třída
  Mgr. Ilona Chvalníková 4. třída
  Mgr. Jitka Mrázová 5. třída
  Mgr. Martina Berkovcová 6. třída
  Mgr. Hana Szabad 7. třída
  Mgr. Lenka Brabcová 8. třída
  Ing. Michaela Melicharová 9. třída
     
Učitelé bez třídnictví:
Mgr. Marcela Hašková
 
  Luboš Dragoun  
  Ing. Marie Traxlerová  
  Renata Vondrášková
 
     
Vychovatelky ŠD: Renata Vondrášková vedoucí vychovatelka ŠD
  Lenka Jarolímková
 
  Iveta Zemková  
  Mgr. Jitka Mrázová  
  Mgr. Lenka Malá
 
  Mgr. Lada Žáčková  
     
     
 Vychovatelky ŠK:
Mgr. Petra Pechačová  
  Mgr. Hana Szabad
 
  Ladislava Lišková
 
  Mgr. Jitka Mrázová  
  Mgr. Lenka Malá  
  Iveta Zemková
 
  Ing. Michaela Melicharová
 
     
Asistentky pedagoga: Iveta Zemková  
  Ladislava Lišková  
     
Speciální pedagožka: Mgr. Petra Pechačová  
       
Školní psycholožka: Mgr. Pavlína Vyšínová, PhD.  
      
 Správní zaměstnanci: Bc. Radka Petráňová  účetní
  Hana Šuchmanová  školnice, uklízečka
  Marie Šuchmanová  školnice,  uklízečka
     
 Školní jídelna: Jaroslava Křivonosková vedoucí školní jídelny,   kuchařka
  Jolana Krákorová  kuchařka
  Silvie Procházková  pomocná kuchařka