Pokyn ředitelky školy k zabezpečení školy

Základní škola Bohutín, 262 41 Bohutín 37, okr. Příbram,

IČO: 70565902, tel. 318 676 217, e-mail: zsbohutin@zsbohutin.cz

 

Čj: 114 /2014

 

Pokyn ředitelky školy k zabezpečení školy

Hlavní vchod do základní školy bude po celý den uzamčený.

Za uzamykání budovy odpovídá školnice a stanovené dohledy. Vychovatelky ŠD a ŠK odpovídají za uzamykání šatny i školy při odchodu i příchodu dětí z budovy a do budovy.

Za opětovné uzamčení budovy za odcházející návštěvou odpovídá zaměstnanec, u nějž návštěva proběhla.

V době příchodu žáků do školy (ráno i po polední přestávce) bude odemčeno v době podle řádu školy a u vchodu bude vykonávat dohled pověřený zaměstnanec školy.

Rodiče a ostatní návštěvníci při vstupu do budovy budou muset vždy zazvonit a počkat, až někdo ze zaměstnanců školy otevře. V případě, že se tak nestane, použijí telefonní číslo uvedené u zvonků. I přesto se může stát, že všichni učitelé budou ve vyučování, pak návštěvníci musí vyčkat do přestávky.

Rodiče a ostatní rodiči pověřené osoby vyzvedávající děti ze školní družiny, školního klubu a ZUŠ mohou počkat na svoje děti ve vestibulu školy. Z provozních a organizačních důvodů budou děti odcházet ze školní družiny v době přestávek. Pouze v mimořádných důvodech rodiče požádají vychovatelku o otevření školy v jinou dobu.

Všechny další návštěvy ve škole (konzultace, otevřené hodiny, pracovní jednání) jsou možná kdykoli po domluvě s vyučujícími.

Žáci ani rodiče nesmějí sami vpouštět nikoho cizího do budovy a jsou povinni za sebou dveře při odchodu zavírat!

Cizí příchozí jsou povinni se na výzvu zaměstnanců školy identifikovat (jméno, účel návštěvy). O jejich vpuštění rozhodují zaměstnanci školy, kteří návštěvníky dovedou na určené místo.

S okamžitou platností se zakazuje vstup drobným prodejcům. Firmy nabízející školní pomůcky si předem dohodnou návštěvu s ředitelkou školy nebo zástupkyní ředitelky školy.

Žáci ani jiní návštěvníci nebudou do ZŠ vpouštěni zadním vchodem ze školního dvora.

V případě třídních schůzek, jarmarků a společných akcí bude budova otevřena, u vchodu bude dohled ze zaměstnanců školy.

Rodiče žáků si mohou vyzvednout oběd žáka v první den nemoci v době před příchodem žáků do školní jídelny, to znamená od 11 do 11,20 hodin. Do 11h je budova školní jídelny uzamčena.

 

 

V Bohutíně 13.11. 2014

                                         Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy