Upozornění školní jídelny

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali, že z důvodu stále se zvyšujících cen potravin a ostatních nákladů jsme nuceni přistoupit od 1. 9. 2019 k nepatrnému zvýšení cen obědů, a to následovně:

                stravování žáka 7 – 10 let                25,- Kč/oběd

               stravování žáka 11 – 14 let              27,- Kč/oběd

               stravování žáka 15 a více let            29,- Kč/oběd.

Prosíme všechny rodiče a strávníky, aby si upravili trvalé příkazy a posílali tyto nové měsíční platby. 

Děkujeme za pochopení.

Případné dotazy u vedoucí ŠJ.

 

V Bohutíně dne 26. 8. 2019

 

Jaroslava Křivonosková                                                                                Mgr. Lada Králová

vedoucí ŠJ                                                                                                       ředitelka školy

 

Obědy na nový školní rok je možné přihlašovat již v týdnu od 26. do 30. srpna v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin. Využijte, prosím, tento termín, neboť první školní den je vždy velice náročný – velká čekací doba na vyřízení.

Je nutné, aby se dostavil jeden z rodičů (zákonných zástupců), neboť se musí znovu potvrdit Přihláška ke stravování a vyřídit nový způsob odhlašování obědů (Strava.cz).

Obědy na září se platí hotově, dále pak trvalým příkazem na číslo účtu ŠJ a se správným variabilním symbolem (vše se rodiče dozví ve ŠJ), případně v hotovosti nejvýše na 2 stravné měsíce předem.

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ

 

 

 

Vážení rodiče,

Vašim dětem byla rozdána evidenční čísla, pod kterými jsou vedeny ve školní jídelně. Kdo platí pouze za jedno dítě, uvede toto číslo do variabilního symbolu, kdo platí za více dětí, uvede přidělená příslušná čísla a částky k nim do zprávy pro příjemce.

Děkuji za spolupráci. V případě jakýchkoli dotazů ohledně plateb volejte 606 676 145.

 

Jaroslava Křivonosková, vedoucí  ŠJ

 

 

Nezapomínejte, prosím, odhlašovat obědy. V případě, že jsou děti nemocné nebo nepřítomné ve škole, je nutné mít odhlášený oběd. Nevyzvednuté a neodhlášené obědy budou účtovány v plné výši tak, jak je uvedeno v „Řádu školní jídelny“.

Odhlašovat lze pomocí aplikace Strava.cz (nutná registrace ve ŠJ), osobně ve ŠJ, telefonicky na čísle 606 676 145, den předem, případně při nemoci ráno do 7.30 hodin.

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ Bohutín