ŠVP pro ZV Škola porozumění a bezpečí

(školní vzdělávací program pro základní vzdělávání)

ŠVP byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve verzi platné od 1. 9. 2013.

ŠVP Škola porozumění a bezpečí Bohutín 2017

Doplňky ŠVP 7 verze 2015 (PDF soubor) >>>

ŠVP doplňky 7 verze vol před pč 2015 (PDF soubor) >>>

ŠVP, verze 6. doplnění genetická metoda, domácnost, zdrtv 2014 (PDF soubor) >>>

Doplňky švp 6 verze – čj1gen, dom, zdrtv 2014 (PDF soubor) >>>

Text celého ŠVP najdete zde (PDF soubor) >>>

ŠVP Bohutín osnovy celé 2013 (PDF soubor) >>>

ŠVP Bohutín osnovy celé 2013 seřazené dle ročníků  (PDF soubor) >>>

ŠVP pro ZV, ZŠ BOHUTÍN informace pro rodiče (PPT soubor) >>>

Pravidla hodnocení žáků (příloha ŠVP Škola porozumění a bezpeči) (PDF soubor) >>>